Veronika Dašková

Veronika Dašková
asistentka Hradec Králové

V Hradci Králové se zbývám administrativou a chodem kanceláře