Kauce distributor pohonných hmot

7.3.2015

Dne 23. 2. 2015 vláda schválila návrh novely zákona o spotřebních daních. Ten reaguje na výše uvedený nález Ústavního soudu tím, že podmínky a výši kauce stanoví odlišně. Nález Ústavního soudu dle vládního návrhu nebrojí proti institutu kaucí jako takovému, ale pouze proti způsobu stanovení výše kauce. Návrh zákon v § 6i až 6iak stanoví stejně jako dříve základní kauci ve výši 20 mil. Kč.

 

Vedle toho se navrhuje zavést nižší kauci 10 mil. Kč. Tuto nižší kauci ve výši 10 mil. Kč poskytuje, který splní dané podmínky: a) registrace distributora b) distribuce pohonných hmot v objemu nejméně 300000,- litrů za kalendářní čtvrtletí a nejvíce 3000000 litrů za kalendářní čtvrtletí c) ekonomická stabilita d) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot Jak bude postupováno s distributory, kteří nedosahují minimální distribuce PHM za kalendářní čtvrtletí? Zvolený spodní limit objemu distribuovaných pohonných hmot představuje obchodní aktivity ve výši 8 – 10 cisternových dodávek za kalendářní čtvrtletí. Ti budou povinni hradit kauci 20 mil. Kč.

 

Neznamená to tedy, že by distributoři, kteří mají nižší objem dodávek, nemuseli platit kauci. Podmínka týkající se požadovaného minimálního objemu distribuce pohonných hmot za kalendářní čtvrtletí musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce. Splnění podmínky ekonomické stability bude posuzováno vždy pro konkrétní situaci na základě údajů poskytnutých distributorem pohonných hmot nebo na základě údajů zjištěných celním úřadem (např. za pomoci automatizovaného přístupu do rejstříků nebo evidencí či informací získaných od jiných správců daně).

 

Novela obsahuje přechodná ustanovení pro distributory, kteří museli svou činnost v důsledku dřívější kauce ukončit. Základním principem je speciální mechanismus žádosti o snížení kauce, avšak pouze pro distributory pohonných hmot, kteří byli registrování před účinností zákona č. 234/2013 Sb. Smyslem je cílit právě na ty distributory pohonných hmot, kteří v důsledku zavedení povinnosti poskytnout kauci ve výši 20 mil. Kč přišli o svou registraci, neboť tuto podmínku nebyli schopni splňovat. Tito distributoři pohonných hmot si mohou v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce po účinnosti tohoto zákona současně s přihláškou k registraci podat i žádost o snížení kauce, přičemž o těchto dvou podáních musí celní úřad rozhodnout současně. Cílem je, aby tito distributoři pohonných hmot při splnění podmínek pro registraci a pro snížení kauce mohli již od počátku své registrace poskytovat kauci ve snížené výši 10 mil. Kč.[1]

 

Potřebujete v této oblasti pomoci? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad. Pomůže Vám rovněž každý náš advokát Olomouc, advokát Hradec Králové, či advokát Letohrad.

 

 

 

[1] Důvodová zpráva vládního návrhu zákona

 

Chcete vědět víc?