Náhrada škody v obchodních vztazích nově

31.12.2013

S účinností od 1. 1. 2014 se mění pojetí náhrady škody v podnikatelských vztazích. Primárně se celá úprava přesouvá do občanského zákoníku. Ačkoli pojetí odpovídá v mnoha ohledech konstrukci obchodního zákoníku, je nutné upozornit na významnou novinku.

 

Do roku 2014 platilo, že škoda se protistraně hradila teprve po jejím vzniku (tzv. skutečná škoda). Protistrana tedy musela nejdříve uhradit třetí osobě např. smluvní pokutu, nebo muselo dojít k reálnému zásahu do jejích aktiv. Ust. § 2952 nového občanského zákoníku ovšem stanoví,že škoda se hradí už v situaci, kdy druhé straně vznikne dluh, aniž by jej musel hradit. To tedy znamená, že je nutné upravit smluvní dokumentaci tak, aby se podnikatelé nestali obětí účelových, či dohodnutých nároků na úhradu škody, která ani nevznikne. Tomu je možné zabránit např. omezením výše škody, která se bude dle smlouvy hradit. Pozor navíc v insolvenčních řízeních!

 

Tuto problematiku v naší kanceláři spravují Lukáš Slanina a Tomáš Pertot.

 

Chcete vědět víc?