Odporovatelnost dle nového občanského zákoníku?

7.3.2014

Víte co dělat, když se Váš dlužník zbavuje majetku?

Dříve se užíval institut odporovatelnosti. Po účinnosti nového občanského zákoníku jej nahrazuje tzv. „relativní neúčinnost“.

Bude platit, že zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno. Potud je podobnost s dřívějším zákoníkem zřetelná, ovšem v novém občanském zákoníku najdeme několik zásadních novinek.

Zatímco dříve byla lhůta pro odpůrčí žalobu 3 roky zpětně, nyní je možné odporovat právním úkonům (jednáním) 1 rok až 5 let nazpět před učiněním takového jednání.

Chcete vědět víc?