Oborová řešení

Komu už pomáháme

BANKY, FINTECH, ÚVĚROVÉ SPOLEČNOSTI

Více info

Našim klientům z oblasti bankovnictví a obdobných činností poskytujeme kompletní právní služby. Advokátní kancelář řeší pro klienty vše od smluvní dokumentace po regulaci u ČNB.

SPRÁVCI A MAJITELÉ POHLEDÁVEK, věřitelé

Více info

Naše advokátní kancelář zastupuje věřitele, či majitele pohledávek ve všech různých stupních. Zabýváme se velkokapacitním vymáháním pohledávek od právní prověrky souboru pohledávek až po vymáhání.

DEVELOPERSKÉ A STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI

Více info

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby pro developery, investory a developerské společnosti od A do Z. Zpracováváme systémová řešení šitá na míru v různém rozsahu. V některých případech kupujeme pro klienty celé společnosti, v jiných pomáháme s nákupem pozemků, zajištěním potřebných povolení pro stavbu a následným prodejem/pronájmem. Úzce spolupracujeme s projektovým managementem.

VÝROBNÍ A STROJÍRENSKÉ PODNIKY

Více info

Poskytujeme kompletní, kvalifikované a rychlé služby v oblasti obchodního práva a daní. Píšeme smlouvy, obchodní podmínky, registrujeme ochranné známky a řešíme spory z nekalé soutěže.  Samozřejmostí je naše činnost v oblasti korporátního práva. Společnosti umíme samozřejmě založit, ale i fúzovat a měnit. Velmi aktuální je i ochrana před šikanózními nároky z náhrady škody vůči staturárním orgánům.

REALITNÍ KANCELÁŘE

Více info

Píšeme smlouvy a provádíme advokátní úschovy. Jelikož máme velký tým advokátní kanceláře, umíme realitní  smlouvy do 24 hodin. Implementujeme zákonné změny do realitních smluv a školíme makléře. Převáděli jsme domy v hodnotách několika desítek milionů korun, ale samozřejmě vypracováváme i smlouvy na byty za dostupné ceny. Samozřejmostí je oblast Due diligence (prověření nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem) a transakční poradenství (způsob převodu, sepis listin).    

DOPRAVCI

Více info

Naše advokátní kancelář pro klienty řeší právní a daňové poradenství při podnikání dopravců. Od dopravních a přepravních podmínek po vymáhání pohledávek. Řešíme kompletní právní a daňový servis včetně veřejnoprávních smluv a dotačního poradenství.  Provádíme právní stanoviska z oblasti pracovního práva řidičů a odborů. Řešíme spory ze ztrát zásilek a opožděné přepravy zboží. Velkou agendou je samozřejmě realizace a poradenství v oblastí veřejných zakázek při zajišťovaní dopravní obslužnosti, či pořizování dopravních prostředků.    

OFFSHORE STRUKTURY

Více info

Umíme nastavit vhodný systém a procesy v mnoha jurisdikcích celého světa. S danými destinacemi máme vždy osobní zkušenost, která je konzultována s našimi CEE partnery.

HOLDINGOVÁ USKUPENÍ

Více info

Konfigurace vhodných opatření pro ochranu majetku a vnitřní fungování. Zamezení zpronevěr majetku a kontrolní mechanismy.

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ KORPORACE

Více info

Management majetku, správní řízení a spolkové záležitosti.

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY

Více info

Kompletní licenční a právní servis.

KLUBY A AGENTI

Více info

Sepisujeme smlouvy v oblasti sportovního práva (hráčské smlouvy, přestupy a hostování profesionálních sportovců, pojištění, sponzoring a reklama atd.). Zastupujeme ve sportovních arbitrážích. Vymáháme dlužné odměny sportovců po sportovních klubech.

MENŠINOVÍ AKCIONÁŘI

Více info

Ochrana práv minoritních akcionářů, zastupování při výkonu akcionářských práv, spory s většinovými vlastníky, právo na informace, vyjednávání podmínek vytěsnění.

DAŇOVÍ PORADCI

Více info

Pomáháme při komplexnějších transakčních procesech, akvizicích a změnách v korporacích. Máme vlastní tým daňových poradců a účetních, v mnoha případech ovšem provádíme outsourcing právních služeb.

INSOLVENČNÍ SPRÁVCI

Více info

Zastupujeme v incidenčních sporech a nemovitostních transakcích. Vymáháme náhrady škod po statutárních orgánech a zastupujeme společnosti v incidenčních sporech.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt