Oborová řešení

Komu už pomáháme

DEVELOPERSKÉ A STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI

Více info

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby pro developery, investory a developerské společnosti od A do Z. Zpracováváme systémová řešení šitá na míru v různém rozsahu. V některých případech kupujeme pro klienty celé společnosti, v jiných pomáháme s nákupem pozemků, zajištěním potřebných povolení pro stavbu a následným prodejem/pronájmem. Úzce spolupracujeme s projektovým managementem.

VÝROBNÍ A STROJÍRENSKÉ PODNIKY

Více info

Poskytujeme kompletní, kvalifikované a rychlé služby v oblasti obchodního práva a daní. Píšeme smlouvy, obchodní podmínky, registrujeme ochranné známky a řešíme spory z nekalé soutěže.  Samozřejmostí je naše činnost v oblasti korporátního práva. Společnosti umíme samozřejmě založit, ale i fúzovat a měnit. Velmi aktuální je i ochrana před šikanózními nároky z náhrady škody vůči staturárním orgánům.

REALITNÍ KANCELÁŘE

Více info

Píšeme smlouvy a provádíme advokátní úschovy. Jelikož máme velký tým advokátní kanceláře, umíme realitní  smlouvy do 24 hodin. Implementujeme zákonné změny do realitních smluv a školíme makléře. Převáděli jsme domy v hodnotách několika desítek milionů korun, ale samozřejmě vypracováváme i smlouvy na byty za dostupné ceny. Samozřejmostí je oblast Due diligence (prověření nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem) a transakční poradenství (způsob převodu, sepis listin).    

DOPRAVCI

Více info

Naše advokátní kancelář pro klienty řeší právní a daňové poradenství při podnikání dopravců. Od dopravních a přepravních podmínek po vymáhání pohledávek. Řešíme kompletní právní a daňový servis včetně veřejnoprávních smluv a dotačního poradenství.  Provádíme právní stanoviska z oblasti pracovního práva řidičů a odborů. Řešíme spory ze ztrát zásilek a opožděné přepravy zboží. Velkou agendou je samozřejmě realizace a poradenství v oblastí veřejných zakázek při zajišťovaní dopravní obslužnosti, či pořizování dopravních prostředků.    

BANKY, FINTECH, ÚVĚROVÉ SPOLEČNOSTI

Více info

Našim klientům z oblasti bankovnictví a obdobných činností poskytujeme kompletní právní služby. Advokátní kancelář řeší pro klienty vše od smluvní dokumentace po regulaci u ČNB.

OFFSHORE STRUKTURY

Více info

Umíme nastavit vhodný systém a procesy v mnoha jurisdikcích celého světa. S danými destinacemi máme vždy osobní zkušenost, která je konzultována s našimi CEE partnery.

HOLDINGOVÁ USKUPENÍ

Více info

Konfigurace vhodných opatření pro ochranu majetku a vnitřní fungování. Zamezení zpronevěr majetku a kontrolní mechanismy.

SPRÁVCI A MAJITELÉ POHLEDÁVEK

Více info

Vymáhání velkokapacitních objemů pohledávek, jejich správa a exekuce.

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ KORPORACE

Více info

Management majetku, správní řízení a spolkové záležitosti.

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY

Více info

Kompletní licenční a právní servis.

KLUBY A AGENTI

Více info

Sepisujeme smlouvy v oblasti sportovního práva (hráčské smlouvy, přestupy a hostování profesionálních sportovců, pojištění, sponzoring a reklama atd.). Zastupujeme ve sportovních arbitrážích. Vymáháme dlužné odměny sportovců po sportovních klubech.

MENŠINOVÍ AKCIONÁŘI

Více info

Ochrana práv minoritních akcionářů, zastupování při výkonu akcionářských práv, spory s většinovými vlastníky, právo na informace, vyjednávání podmínek vytěsnění.

DAŇOVÍ PORADCI

Více info

Pomáháme při komplexnějších transakčních procesech, akvizicích a změnách v korporacích. Máme vlastní tým daňových poradců a účetních, v mnoha případech ovšem provádíme outsourcing právních služeb.

INSOLVENČNÍ SPRÁVCI

Více info

Zastupujeme v incidenčních sporech a nemovitostních transakcích. Vymáháme náhrady škod po statutárních orgánech a zastupujeme společnosti v incidenčních sporech.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt