Oborová řešení

Komu už pomáháme

Stavební společnosti

Více info

Zajišťujeme pojištění věcných škod na budovaném díle, pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s budováním díla, pojištění ušlého zisku investora (ALOP) v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle. Držíme se standardů největších světových zajišťoven Munich Re, Swiss Re a Lloyd´s.   Zajišťujeme nejen pojištění individuálních stavebně montážních rizik, ale připravíme i rámcovou smlouvu stavebně montážní. Zajistíme i pojištění stavebních záruk/bondů.

Strojírenské firmy

Více info

Pro naše klienty připravujeme krytí rizik spojených s finanční újmou v důsledku věcných škod na strojích a elektronice (pojištění strojů a elektroniky), ale také s finanční újmou v důsledku částečného nebo úplného přerušení provozu.    To vše v souvislosti s věcnou škodou na pojištěných strojích a elektronice (pojištění strojního / elektronického přerušení provozu).  

Obce

Více info

Pro naše klienty z oblasti samosprávy připravujeme speciální program pro komplexní pojištění municipalit, včetně pojištění odpovědnosti členů volených orgánů.   

Sportovní kluby

Více info

Pro sportovní kluby zprostředkováváme pojištění majetku, odpovědnosti a individuální úrazové pojištění pro sportovce.

Dopravní společnosti

Více info

Dopravním společnostem pojišťujeme flotilovým pojištěním jejich vozový park, ale také majetkově zboží, pojištění přepravy zásilek, či pojištění odpovědnosti dopravce, ať již na základě občanského zákoníku, nebo Úmluvy CMR.  

Obchodní a výrobní společnosti

Více info

Mimo standardního pojištění majetku a odpovědnosti pro obchodní a výrobní společnosti zprostředkováváme např. pojištění odpovědnosti statutárních orgánů, pro e-shopy pojištění kybernetických rizik, dále pojištění fúzí a akvizic, nebo pojištění pohledávek.

Profesní odpovědnost

Více info

Pojišťujeme také všechna povinně smluvní a dobrovolná pojištění profesní odpovědnosti. Mezi naše klienty patří advokáti, autorizovaní inženýři, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, auditoři, insolvenční správci, daňový poradci, pojišťovací makléři, notáři, dražebníci, IT vývojáři atd.  

Zemědělství

Více info

Zemědělcům pomáháme v oblasti pojištění plodin, pojištění hospodářských zvířat, pojištění lesů, pojištění strojů, majetku, odpovědnosti, bioplynových stanic a fotovoltaických elektráren. Klientům pomáháme s dotacemi PGRLF na pojištění. 

Mezinárodní pojištění

Více info

I ty nejspecifičtější pojištění jsme, ve spolupráci s našimi zahraničními partnery, schopni zajistit po celém světě.  

Zaujali jsme Vás?
Kontakt