dotační poradenství

Obce

Zajišťujeme monitoring vhodných dotačních titulů a jejich realizaci. Zpracováváme projektové žádosti a poskytujeme právní servis při realizaci výběrových řízení. Zastupujeme při případných sporech s poskytovateli dotace a konzultujeme veřejné zakázky.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt