dotační poradenství

Obce

.Zajišťujeme monitoring vhodných dotačních titulů a jejich realizaci. Zpracováváme projektové žádosti a poskytujeme právní servis při realizaci výběrových řízení. Po schválení dotace administrujeme celý proces realizace projektu. Zastupujeme při případných sporech s poskytovateli dotace a konzultujeme veřejné zakázky. Naše úspěšné projekty jsou realizovány z dotačních programů jako je Integrovaný regionální operační program (IROP), Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nebo národní dotace Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Realizované projekty jsou výstavba a zateplení škol, nových sportovních hřišť, výstavba kanalizace či nových chodníků.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt