Služby

S čím Vám pomůžeme

Analýza rizik a risk management

Více info

Pro klienty provádíme popis a analýzu rizik. Zpracováváme rizikové zprávy zejména pro místa, kde je kumulovaný majetek vyšší hodnoty, či pro provozy se specifickou rizikovostí, jako je například dřevozpracující, chemický, papírenský, energetický, či potravinářský průmysl.  Díky kvalitní analýze rizik zajistíme klientům poptání optimálního rozsahu pojištění za výhodných podmínek a zlepšení bezpečnostního profilu firmy.  

Pojištění podnikatelských rizik

Více info

Zpracujeme výběrové řízení a zvolíme Vám nejvýhodnější pojistný program na trhu. Spolupracujeme se všemi pojistiteli. Jsme členem sítě RENOMIA NETWORK, která je součástí RENOMIA GROUP, největšího pojišťovacího makléře založeného ve střední a východní Evropě. Toto postavení na trhu využíváme k tomu, abychom našim klientům zajistili nejlepší služby, nadstandardní smluvní ujednání a nejvýhodnější ceny na trhu.  Zajistíme komplexní pojišťovací činnost tak, aby se klient mohl věnovat své podnikatelské činnosti.   

Audit pojištění

Více info

Zdarma zpracujeme audit Vašeho stávajícího pojištění, stejně tak jako Vašich odběratelů, dodavatelů, či subdodavatelů. Zkvalitníme rozsah pojistného krytí, vyjednáme u pojistitelů lepší podmínky a najdeme úspory. Navrhneme optimální variantu pro pokrytí rizik, dle Vašich požadavků a potřeb.  

Likvidace škod

Více info

Vyřešíme za Vás škody malého i velkého rozsahu. Klienty aktivně zastupujeme při řešení škodních událostí. V případě škody se vás ujme zkušený odborník, který je vám k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu.   

Poradenství a školení

Více info

Připravíme vzdělávací semináře (workshopy) na míru dle individuálních požadavků. Připravíme speciální školení pro určitý segment, na určité riziko, či na téma aktuálních legislativních změn týkajících se pojišťovnictví. Připravíme i speciální školení pro Vaše zaměstnance.  

Zaujali jsme Vás?
Kontakt