JUDr. Lukáš Dořičák, LL.M., MBA

JUDr. Lukáš Dořičák, LL.M., MBA
associate

Lukáš Dořičák graduated at Palacký University in Olomouc, Faculty of Law. During his studies he worked both in a small law firm specialised in general practice, and then in a prominent Czech law firm where he gained valuable experience especially in the field of corporate law. Lukáš developed his theoretical knowledge as a chairman of the editorial board of the technical journal lurium Scriptum.

Lukáš always approaches his client´s tasks and problem solution thoroughly, constructively and with appropriate expertise. He focuses on debt recovery, contractual law and general civil and commercial agenda including representing my clients in legal disputes. He provides legal services also in English.

Rating:

  • Law Firm of the Year – Strongly recommended regional law firm in 2015 - 2020
  • Global law experts - recommended law firm

What he wrote about:

Other publications:

  • DOŘIČÁK, Lukáš. Věcné zaměření klauzulí nabytí od neoprávněného. Právní rozhledy. 2017, Vol. 25, No. 18, pp. 611–617.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Nabývání vlastnického práva k nedobrovolně pozbyté věci podle §1110-1111 OZ. Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, roč. 28, č. 3, s. 401-414.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Důkazní břemeno ve sporech o vrácení předaných finančních prostředků. EPRAVO.CZ Magazine. 2020, č. 2, s. 105.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Jsou dobrovolné svazky obcí oprávněny ve stanovách vyloučit vypořádací podíl obce, která z nich vystoupila? Moderní obec. 2021, s. 57.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Právo na náhradu v případě uplynutí doby trvání práva stavby. Realitní magazín AKR ČR. 2022, s. 4.