Cookies

Pravidla využití cookies

Zásady užívání síťových identifikátorů

Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní svého obsahu uživatelům internetových stránek www.arws.cz (dále také jen jako „internetové stránky“) využívá společnost ARROWS advokátní kancelář s.r.o., IČ: 067 17 586, se sídlem Plzeňská 3350/18, Praha 5 – Smíchov, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287750 (dále jen „ARROWS“) různé síťové identifikátory, tzv. cookies a to za účelem umožnění a zefektivnění používání webových stránek.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení pomocí internetového prohlížeče, který používáte. Bez těchto souborů by užívání webových stránek bylo složitější a uživatelsky méně příjemné. Pomocí cookies si Vámi navštívená internetová stránka zapamatuje úkony a nastavení uživatele, jako je zejména jazyk, font písma a další možnosti pro zobrazení stránky, a ten je tak nemusí opakovaně zadávat Díky cookies je tak opakovaná návštěva internetových stránek uživatelsky příjemnější.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle jejich doby použití, a dále podle toho, který subjekt je na Vaše zařízení umístí. Podle doby použití se cookies dělí na dvě následující kategorie:

Krátkodobé (session cookies), které se z počítače automaticky vymažou ihned po zavřeni prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost internetových stránek.

Dlouhodobé (persistent cookies), které zůstávají v počítači uloženy delší dobu v závislosti na nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Persistent cookies můžete kdykoli manuálně odstranit. Tyto cookies jsou vhodné pro Vaši snadnější orientaci na internetových stránkách.

Podle toho, který subjekt cookies vytváří a do Vašeho zařízení ukládá, rozdělujeme cookies do dvou kategorií:

Cookies první strany (first party cookies) jsou vytvářeny přímo ze strany správce údajů, který provozuje navštívené internetové stránky. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí internetových stránek.

Cookies třetích stran (third party cookies) jsou vytvářeny správci údajů odlišnými od provozovatele navštívené internetové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo cookies pro analýzu návštěvnosti internetových stránek.

K čemu používáme cookies?

ARROWS používá cookies v případě, že navštívíte naše webové stránky, a to zejména k následujícím účelům:

• Přizpůsobení nastavení internetových stránek z hlediska personalizace nastavení pro uživatele.

• Zapamatování údajů ohledně přihlášení a odhlášení pro registrované uživatele.

• Sledování analytických dat, nezbytných pro zjištění a vyhodnocení obsahu, který Vás na našich webových stránkách zajímá. Díky cookies jsme tak schopni přizpůsobit obsah internetových stránek na míru konkrétního uživatele. K sledování analytických dat ohledně návštěvnosti využíváme rovněž služeb externích dodavatelů, kteří mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.

• Zabezpečení internetových stránek. Cookies nám pomáhají ověřovat uživatele a slouží k prevenci podvodných jednání a ochraně uživatelských dat.

• Reklama a marketingová činnost. Cookies nám rovněž pomáhají k přizpůsobení reklamy dle Vašich specifických zájmů a zájmů jednotlivých uživatelů našich webových stránek, což nám umožňuje zobrazovat Vám relevantní reklamu. Na našich webových stránkách se dále mohou nacházet cookies inzertních systémů, které slouží k získání statistických údajů ohledně efektivnosti reklamy. Prostřednictvím našich webových stránek tak mohou být ve vašem počítači uloženy rovněž cookies třetích stran. Inzertní systémy přitom mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.

Cookies třetích stran

Jak je již výše uvedeno, na našich webových stránkách se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a ARROWS nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo analýzy návštěvnosti internetových stránek.

Těmito partnery jsou:

• Google Analytics – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde

• NetMonitor – více informací o tomto výzkumu najdete zde

• Google Tag Manager – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde

• Gemius Prism - bližší informace o této platformě najdete zde

• Facebook Pixel - bližší informace o tomto systému najdete zde

• Microsoft Power BI – bližší informace o tomto systému najdete zde

Měřící pixely a local storage

Měřící pixel je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookies možné využít pro sběr určitých dat z vašich počítačů. Konkrétně se jedná například o IP adresu Vašeho zařízení, čas, kdy došlo k prohlížení obsahu internetové stránky, typ prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem.

V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

Jak upravit nastavení cookies?

Povolení, resp. nepovolení shromažďování a ukládání cookies můžete ovlivnit nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud máte ve Vašem internetovém prohlížeči povoleno ukládání cookies, pak zobrazením našich webových stránek souhlasíte s použitím cookies.

Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, nebudeme dále zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat. Zároveň však upozorňujeme, že blokací využívání cookies může dojít ke zhoršení uživatelské kvality internetových stránek a k omezení možnosti využívat služby, které naše webové stránky poskytují. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatelů konkrétních internetových prohlížečů.

• Pro internetový prohlížeč Chrome najdete podrobné nastavení zde,

• pro internetový prohlížeč Firefox najdete podrobné nastavení zde,

• pro internetový prohlížeč Edge najdete podrobné nastavení zde,

• pro internetový prohlížeč Safari najdete podrobné nastavení zde,

• pro internetový prohlížeč Opera najdete podrobné nastavení zde a

• pro Android najdete podrobné nastavení zde.

Shromažďování a ukládání cookies lze částečně také zabránit následujícími způsoby:

• instalací rozšíření Google Analytics Opt Out,

• odhlášením ze sítí, které zprostředkovávají cílenou reklamu,

• vypnutím JavaScriptu ve Vašem internetovém prohlížeči, což však může negativně ovlivnit funkčnost internetových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@arws.cz, či písemně na adrese sídla ARROWS (Pzeňská 3350/18, Praha 5 – Smíchov, 150 00).

Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany ARROWS naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.