Cookies

Pravidla využívání cookies k získávání osobních údajů

 1. Zásady užívání síťových identifikátorů

Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní svého obsahu uživatelům webových stránek www.arws.cz (dále také jen jako „webové stránky“) využívá společnost ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 067 17 586, se sídlem Plzeňská 3350/18, Praha 5 – Smíchov, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287750 (dále jen jako „ARROWS“) různé síťové identifikátory, tzv. cookies, pixelové značky a pluginy, a to za účelem umožnění a zefektivnění používání webových stránek.

 1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení pomocí internetového prohlížeče, který používáte. Bez těchto souborů by užívání webových stránek bylo složitější a uživatelsky méně příjemné. Pomocí cookies si Vámi navštívená webová stránka zapamatuje úkony a nastavení uživatele, jako je zejména jazyk, font písma a další možnosti pro zobrazení stránky, a ten je tak nemusí opakovaně zadávat Díky cookies je tak opakovaná návštěva webových stránek uživatelsky příjemnější. Souhlas s využíváním cookies udělujete na dobu 6 měsíců, pokud chcete využívat cookies i nadále, souhlas je třeba po uplynutí stanovené doby obnovit.

 1. Druhy cookies

Cookies se dělí podle jejich doby použití, podle jejich nezbytnosti a dále podle toho, který subjekt je na Vaše zařízení umístí.

a. Podle doby použití se cookies dělí na dvě následující kategorie:

 • Krátkodobé(session cookies), které se z počítače automaticky vymažou ihned po zavření prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost webových stránek.
 • Dlouhodobé(persistent cookies), které zůstávají v počítači uloženy delší dobu v závislosti na nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies můžete kdykoli manuálně odstranit. Tyto cookies jsou vhodné pro Vaši snadnější orientaci na webových stránkách.

 

b. Podle nezbytnosti se cookies dělí na následující kategorie:

 • Technické/Funkční (nezbytné cookies), bez kterých by webové stránky nemohly fungovat, jsou nezbytné k přenosu informací např. zachování obsahu nákupního košíku nebo zapamatování uživatelova udělení souhlasu s (ne)užíváním cookies.
 • Ostatní, které slouží zejména k usnadnění přenosu informací, měření návštěvnosti či analýze chování uživatelů webových stránek. Tyto se dále dělí na cookies marketingové, analytické a preferenční.
  • Marketingové, jež se využívají k lepšímu cílení reklam a k jejich personalizaci.
  • Analytické, které umožňují sledovat návštěvy webových stránek, kolik uživatelů kliklo na odkaz na webových stránkách nebo využilo některou z jeho funkcí.
  • Preferenční, díky kterým je možné, aby si webové stránky zapamatovaly preference daného uživatele a mohly se mu přizpůsobit (nastavení jazyka, měny atp.)

c. Podle toho, který subjekt cookies vytváří a do Vašeho zařízení ukládá, rozdělujeme cookies do dvou kategorií:

 • Cookies první strany(first party cookies) jsou vytvářeny přímo ze strany správce údajů, který provozuje navštívené webové stránky. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí webových stránek.
 • Cookies třetích stran(third party cookies) jsou vytvářeny správci údajů odlišnými od provozovatele navštívené webové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo cookies pro analýzu návštěvnosti webových stránek.
 1. K čemu používáme cookies?

ARROWS používá cookies v případě, že navštívíte naše webové stránky, a to zejména k následujícím účelům:

 • Přizpůsobení nastavení webových stránek z hlediska personalizace nastavení pro uživatele.
 • Zapamatování údajů ohledně přihlášení a odhlášení pro registrované uživatele.
 • Sledování analytických dat, nezbytných pro zjištění a vyhodnocení obsahu, který Vás na našich webových stránkách zajímá. Díky cookies jsme tak schopni přizpůsobit obsah webových stránek na míru konkrétního uživatele. K sledování analytických dat ohledně návštěvnosti využíváme rovněž služeb externích dodavatelů, kteří mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.
 • Zabezpečení webových stránek. Cookies nám pomáhají ověřovat uživatele a slouží k prevenci podvodných jednání a ochraně uživatelských dat.
 • Reklama a marketingová činnost. Cookies nám rovněž pomáhají k přizpůsobení reklamy dle Vašich specifických zájmů a zájmů jednotlivých uživatelů našich webových stránek, což nám umožňuje zobrazovat Vám relevantní reklamu. Na našich webových stránkách se dále mohou nacházet cookies inzertních systémů, které slouží k získání statistických údajů ohledně efektivnosti reklamy. Prostřednictvím našich webových stránek tak mohou být ve vašem počítači uloženy rovněž cookies třetích stran. Inzertní systémy přitom mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.
 1. Cookies třetích stran

Jak je již výše uvedeno, na našich webových stránkách se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a ARROWS nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo analýzy návštěvnosti webových stránek.

Těmito partnery jsou:

 • Google Analytics – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde;
 • Google Tag Manager – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde;
 • Hotjar – bližší informace o této platformě najdete zde;
 • Seznam Sklik – bližší informace o tomto systému najdete zde;
 • Leady.com – bližší informace o tomto systému najdete zde.
 1. Jak upravit nastavení cookies?

V souvislosti se změnou právní úpravy webové stránky nemohou nadále používat soubory cookies bez Vašeho aktivního souhlasu, jelikož došlo ke změně z principu opt-out (Váš souhlas se předpokládal a bylo nutné jej odvolat) na princip opt-in (je potřeba, abyste svůj souhlas aktivně udělili). Uvedené se však netýká nezbytných cookies ty stále fungují na principu opt-out, souhlas s nimi tak lze odvolat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Jak je již uvedeno v čl. 2 tohoto dokumentu, souhlas či nesouhlas s používáním cookies se uděluje na dobu 6 měsíců, poté Vás webové stránky k jeho udělení/neudělení opětovně vyzvou.

Pro účely získání souhlasu s používáním cookies na webové stránky přibyl tzv. cookie banner či lišta cookies. Tato lišta je dělena do dvou vrstev. V první vrstvě je možné udělit souhlas s používáním všech druhů cookies, vyjádřit nesouhlas s používáním všech druhů cookies fungujících na principu opt-in, zavřít cookie banner a ponechat rozhodování na příště či rozkliknout hypertextové pole „nastavení“ a dostat se do druhé vrstvy cookies banneru, kde můžete vyjádřit souhlas s používáním jednotlivých druhů cookies.

V druhé vrstvě cookie banneru naleznete odkaz na tyto Pravidla používání cookies pro získávání osobních údajů. Níže se nachází seznam cookies používaných webovými stránkami, který je rozdělen dle druhů cookies a seznam příslušných cookies, spadající pod určitý druh cookies se rozbalí kliknutím na název daného druhu cookies. Vedle názvů druhů cookies naleznete spínač, který je ve výchozím nastavení nastaven tak, že s používáním uvedeného druhu nesouhlasíte. Chcete-li webovým stránkám povolit používání určitého druhu cookies, je třeba kliknout na spínač a aktivně svůj souhlas udělit.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv během používání webových stránek změnit tak, že rozkliknete pole nacházející se na okraji obrazovky a cookie banner tím znovu vyvoláte a budete se moci znovu rozhodnout, s používáním kterého druhu cookies vyjádříte či nevyjádříte svůj souhlas. Tento souhlas/nesouhlas bude opět platit po dobu 6 měsíců.

Tímto Vás upozorňujeme, že neudělením souhlasu s používáním určitého druhu cookies může dojít ke zhoršení uživatelské kvality webových stránek a k omezení možnosti využívat služby, které naše webové stránky poskytují. Jedná se o funkce vztahující se k určitým druhům cookies, jež jsou popsané v čl. 3. tohoto dokumentu. Změnit udělení či neudělení souhlasu je možné v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, nebudeme dále zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat.

Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatelů konkrétních internetových prohlížečů.

 1. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s užíváním cookies?

V souvislosti s užíváním cookies máte dále zejména následující práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@arws.cz, či písemně na adrese sídla ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., které se nachází na adrese Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.