Bc. Dominika Rubáková

Bc. Dominika Rubáková
asistentka vymáhání

V ARROWS působím jako administrativní podpora týmu specializujícího se na hromadné vymáhání pohledávek.

Mou hlavní náplní práce jsou administrativně právní úkony směřující k úspěšnému vymožení pohledávek pro naše klienty, zejména se tak jedná o komunikaci se soudy a správními orgány a o správu jednotlivých spisů.

Znalosti, které jsou mi při mé práci výhodou, jsem získala při studiu bakalářského právně

specializovaného oboru na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Své obzory si nyní nadále rozšiřuji dálkovým studiem navazujícího magisterského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.