Bc. Veronika Sečková

Bc. Veronika Sečková
vedoucí administrativy Olomouc

V ARROWS působím na pozici vedoucí administrativy na pobočce v Olomouci.

Hlavní náplní mé práce je zajištění plynulého chodu naší pobočky po stránce jak administrativní, tak i provozní a organizační. Zajišťuji podporu advokátům a našim partnerům, včetně přípravy podkladů, spolupracuji se svými kolegy napříč jednotlivými středisky. Zapojuji se do jednání s novými i stávajícími klienty.