Ing. Michal Kolář, Ph.D.

Ing. Michal Kolář, Ph.D.
Transfer Pricing Specialist

Ing. Michal Kolář, Ph.D. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde se v rámci svého postgraduálního výzkumu zaměřoval na téma chování podniků v podmínkách legislativní regulace závislých transakcí.

Absolvoval studijní pobyty na University of California, Berkeley v USA a Richard Ivey School of Business v Kanadě. Je spoluautorem knižní publikace zaměřené na praktický pohled na obchodování ve skupině.

Hlavními tématy jeho zájmu jsou progresivní metody způsobu tvorby převodních cen a matematické a statistické přístupy ke stanovení ceny obvyklé. Hovoří plynule anglicky, pasivně se domluví italsky a německy.