Ing. Petra Šostá

Ing. Petra Šostá

Specializace

- provozní management
- projektové řízení
 

Na svou pracovní cestu jsem se vydala již v útlém věku, první procesní a administrativní zkušenost jsem získala v letech 2007 - 2011 v Komerční bance na Středisku sdílených služeb, oddělení procesů a systémů.

Následně jsem byla asistentkou v Poslanecké sněmovně a administrativní a organizační posilou ve firemním uskupení Legalgroup, jehož součástí byla i advokátní kanceláři Legalcom.

Od roku 2013 se podílím na fungování a chodu České asociace věřitelů jak z organizačního, tak administrativního hlediska. Téhož roku jsem také začala pracovat jako administrativní a organizační výpomoc na Ministerstvu dopravy, Odboru provozu silničních vozidel. V roce 2015 jsem pak byla zaměstnaná jako ministerský rada na Odboru agend řidičů.

V ARROWS advisory group se budu podílet především na provozním fungování společnosti.

Bakalářský titul jsem vystudovala na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě informatiky a statistiky, oboru Statistických metod v ekonomii. Magisterský program na téže fakultě na oboru Statisticko-pojistného inženýrství jsem po roce působení ukončila a rozhodla se dodělat si inženýrský titul na obecnějším ekonomickém programu České zemědělské univerzity v Praze na Provozně ekonomické fakultě na oboru Ekonomie a management.