Irena Čechová

Irena Čechová

Specializace

- účetnictví podnikatelských subjektů
- účetnictví nevýdělečných organizací
- daňová evidence
- rekonstrukce účetnictví
- vedení a vyúčtování dotací
- zpracování účetních směrnic

Mé zkušenosti se opírají o více než 15letou praxi ve vedení účetnictví a o 10letou spolupráci s auditorskou společností na úrovni hlavního asistenta auditora se specializací na audit účetních závěrek podnikatelských subjektů i nevýdělečných organizací, kontrola správnosti vedení a účtování dotací ze státního rozpočtu i EU, prověrka účetnictví a účetní závěrky apod.

Jsem držitelkou osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání Ekonomika a management, zaměření Finance a účetnictví na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, následně pokračuji v kombinovaném studiu na této fakultě. Své znalosti se snažím prohlubovat i pravidelnými školeními a studiem odborné literatury.