Iva Švarcová

Iva Švarcová
asistentka Hradec Králové

V Hradci Králové se zbývám administrativou a chodem kanceláře