Iva Švarcová

Iva Švarcová
asistentka Hradec Králové

V Hradci Králové se zabývám administrativou a chodem kanceláře