Iva Švarcová

Iva Švarcová
vedoucí administrativy vymáhání

V Hradci Králové se zabývám administrativou a chodem kanceláře