JUDr. Filip Šourek

JUDr. Filip Šourek
advokát

JUDr. Filip Šourek klientům pomáhá v různých oblastech práva, kdy se především věnuje zastupování a obhajobě klientů ve všech fázích trestního řízení. V rámci civilního i obchodního práva pak zastupuje klienty s jejich nároky od vyjednávací fáze až do případné fáze uplatnění těchto nároků v rámci soudního či rozhodčího řízení a následně dle potřeby i ve fázi vykonávacího řízení-exekuce.  

Díky tomu, že má dlouholeté zkušenosti získané nejen v rámci právní praxe, ale i v rámci businessu (především tykajícím se oblasti nemovitostí), dokáže aktuální situaci posuzovat nejen z pohledu právníka, ale i z úhlu pohledu obchodníka a jeho priorit při vyjednávání obchodních záležitostí. 

V rámci realitního práva zajišťuje komplexní právní servis pro realitní kanceláře, developerské projekty i jednotlivce.

Filip je vedoucím ARROWS advokátní kanceláře, s.r.o. v Liberci.  

Ocenění:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství:

  • Česká advokátní komora 

Stáže:

  • Rechtsanwaltskanzlei Lipp & Bruns, Chemnitz, DE