JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Specializace

- transakce a spory 
- krácení dotací

Praxe:

Posktytuji primárně poradenství při provozu obchodních korporací, sporech a transakcích. Ať už jde o "asset", nebo "share deal". Veškerá má právní činnost úzce souvisí s obchodními korporacemi. Umím nastavovat komplexní procesy pro ochranu, či transformaci "firem" od korporátních věcí, až po veřejnosprávní kontroly, či obrany proti krácení dotací. 

Zabývám se rovněž právním poradenstvím v oblasti administrace veřejných zakázek a dotačního poradenství ve všech jeho fázích. Naše advokátní kancelář má za sebou administrace VZ v hodnotě miliard Kč. 

Právní služby poskytuji i poskytovatelům spotřebitelských úvěrů.

Rating:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016, 2018 a 2019
 • Global Law experts – recommended attorney for litigation 2015
 • Právník roku – Talent roku – 3. místo 2009

Členství:

Stáže:

 • Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích
 • USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu

Další info:

Vybrané publikace:

 • Obchodní smlouvy, kniha C.H.Beck, 2016
 • Spotřebitelské úvěry a jejich aktuální trable
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG,  2016
 • Selected changes in consumer credit after the re-codification of private law in the Czech Republic, Silesian Journal of Legal Studies 2015
 • Jak ohrozí § 1740 odst. 3 občanského zákoníku klasické pojetí obchodních objednávek? Bulletin advokacie 2015
 • K právní úpravě škody způsobené vadou budovy či její údržbou dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG, 2015
 • Spotřebitelský úvěr - Praktická příručka s příklady a judikaturou, LEGES, 2011
 • a další desítky odborných článků

Kontakty: