JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Specializace

- komplexní transakční poradenství
- zastupování v soudních sporech
- spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
- spotřebitelské úvěry
- veřejné zakázky
 

Advokát a společník ARROWS

Poskytuji komplexní právní služby členům představenstev, jednatelům i manažerům. Ve své praxi se specializuji primárně na poradenství při provozu obchodních korporací, soudní spory a transakční poradenství. Radím při vhodných postupech realizace obchodních transakcí, ať už jde o "asset", nebo "share deal". Veškerá má právní činnost úzce souvisí s obchodními korporacemi.

Umím nastavovat komplexní procesy pro ochranu, či transformaci firem od korporátních věcí, až po veřejnosprávní kontroly, či obrany proti krácení dotací. Vím, co je projektové vedení a mám vysokou expertízu ve změnovém procesu a projektovém managementu.

Právní služby poskytuji i poskytovatelům spotřebitelských úvěrů a jako jeden z garantů projektu rizikapolitika.cz se zabývám rovněž poradenstvím pro primátory, starosty, radní a obecní společnosti. Primárně v oblastech korporátního práva, nakládání s majetkem a správního práva.  Zároveň i v oblasti práva trestního.

Zabývám se rovněž právním poradenstvím v oblasti administrace veřejných zakázek a dotační poradenství ve všech jeho fázích. Naše advokátní kancelář má za sebou administrace VZ v hodnotě miliard Kč.

Působím v Olomouci a Praze a kromě výše uvedených činností vedu společně s ostatními naši advokátní kancelář jako zakládájící partner. 

Ocenění:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016, 2018 a 2019
 • Global Law experts – recommended attorney for litigation 2015
 • Právník roku – Talent roku – 3. místo 2009

Členství:

Stáže:

 • Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích
 • USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu

Chcete o mne vědět víc?

O čem jsem mimo jiné psal:

 • Obchodní smlouvy, kniha C.H.Beck, 2016
 • Spotřebitelské úvěry a jejich aktuální trable
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG,  2016
 • Selected changes in consumer credit after the re-codification of private law in the Czech Republic, Silesian Journal of Legal Studies 2015
 • Jak ohrozí § 1740 odst. 3 občanského zákoníku klasické pojetí obchodních objednávek? Bulletin advokacie 2015
 • K právní úpravě škody způsobené vadou budovy či její údržbou dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG, 2015
 • Spotřebitelský úvěr - Praktická příručka s příklady a judikaturou, LEGES, 2011
 • a další desítky odborných článků