JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Specializace

– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
- poradenství podnikatelům
- spotřebitelské úvěry
- obecní právo

Advokát a společník ARROWS

Poskytuji právní služby manažerům, jednatelům i členům představenstev. Ve své praxi se specializuji primárně na poradenství při provozu obchodních korporací, soudní spory a transakční poradenství.

Poskytuji komplexní poradenství poskytovatelům spotřebitelských úvěrů a jako jeden z garantů projektu rizikapolitika.cz se zabývám rovněž poradenstvím pro starosty, radní a obecní společnosti. Primárně v oblastech korporátního práva, nakládání s majetkem a správního práva. 

Jako advokát zaměřený na obchodní právo se snažím vždy zvolit takový přístup, aby mohl obchod klienta proběhnout, ale byl zároveň ochráněn pro případné spory. Umím nastavovat komplexní procesy pro ochranu firem od korporátních věcí, až po veřejnosprávní kontroly, či obrany proti krácení dotací. Vím, co je projektové vedení a mám vysokou expertízu ve změnovém procesu a projektovém managementu.

Působím v Praze a Olomouci a kromě výše uvedených činností vedu společně s ostatními naši advokátní kancelář jako zakládájící partner. 

Ocenění:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017
 • Global Law experts – recommended attorney for litigation 2015
 • Právník roku – Talent roku – 3. místo 2009

Členství:

Stáže:

 • Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích
 • USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu

Chcete o mne vědět víc?

O čem jsem mimo jiné psal:

 • Obchodní smlouvy, kniha C.H.Beck, 2016
 • Spotřebitelské úvěry a jejich aktuální trable
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG,  2016
 • Selected changes in consumer credit after the re-codification of private law in the Czech Republic, Silesian Journal of Legal Studies 2015
 • Jak ohrozí § 1740 odst. 3 občanského zákoníku klasické pojetí obchodních objednávek? Bulletin advokacie 2015
 • K právní úpravě škody způsobené vadou budovy či její údržbou dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG, 2015
 • Spotřebitelský úvěr - Praktická příručka s příklady a judikaturou, LEGES, 2011
 • a další desítky odborných článků