JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Specializace

– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
- poradenství podnikatelům
- spotřebitelské úvěry
- obecní právo

Jsem advokát a jeden ze zakladatelů, společníků a partnerů ARROWS advisory group. Jsem jeden z těch, kteří vymysleli a hlavně zrealizovali naši ryze českou poradenskou skupinu s mezinárodním přesahem. Působím Praze a Olomouci.

Poskytuji právní služby manažerům, jednatelům i členům představenstev a vedle toho vedu s ostatními naši advokátní kancelář. Nemám rád právní omáčky, hledám jasná a srozumitelná řešení. 

S ohledem na svoji přirozenou soutěživost mám nejraději soudní spory a transakční poradenství. Se svým týmem řeším (jako jeden z mála v Praze a jediný v Olomouci) komplexní poradenství poskytovatelům spotřebitelských úvěrů. To je koneckonců oblast, díky které mám titul Ph.D.

Několik let jsem vyučoval na Právnické fakultě v Olomouci soukromé právo (kontrakty, věcná práva, náhrada škody a další). Jako advokát zaměřený na obchodní právo se snažím vždy zvolit takový přístup, aby mohl obchod klienta proběhnout, ale byl zároveň ochráněn pro případné spory.

Umím nastavovat komplexní procesy pro ochranu firem od korporátních věcí, až po veřejnosprávní kontroly, či obrany proti krácení dotací. Vím, co je projektové vedení a mám vysokou expertízu ve změnovém procesu a projektovém managementu.

Jako jeden z garantů projektu rizikapolitika.cz se zabývám rovněž poradenstvím pro starosty, radní a obecní společnosti. Primárně v oblastech korporátního práva, nakládání s majetkem a správního práva.

Ocenění:

 

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Global Law experts – recommended attorney for litigation 2015

Právník roku – Talent roku – 3. místo 2009

Členství:

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR – člen představenstva

Národní akreditační úřad pro vysoké školství pro obor Právo – hodnotitel

Okresní hospodářská komora Olomouc - člen představenstva

Vědecko-technický park Olomouc – mentor

Jednota Českých právníků - člen Prezidia

Advokátní komora ČR

Rizikapolitika.cz - garant

Stáže:

Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích

USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu

Chcete o mne vědět víc?

Rozhovor pro EPRAVO.CZ

Rozhovor pro lifestyle časopis OL4YOU z města, ze kterého pocházím

Informace o volbách představenstva Hospodářské komory Olomouc - velmi si vážím možnosti podporovat olomoucké podnikatelské prostředí

Článek o GDPR v olomouckém kraji pro Hlidacipes.org s mými poznámkami

Video z konference moderních advokátních kanceláří Outlaw, kde jsem mluvil o tom, jak vidíme v ARROWS

O čem jsem mimo jiné psal:

  • Obchodní smlouvy, kniha C.H.Beck, 2016
  • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG,  2016
  • Selected changes in consumer credit after the re-codification of private law in the Czech Republic, Silesian Journal of Legal Studies 2015
  • Jak ohrozí § 1740 odst. 3 občanského zákoníku klasické pojetí obchodních objednávek? Bulletin advokacie 2015
  • K právní úpravě škody způsobené vadou budovy či její údržbou dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
  • K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
  • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, knihaANAG, 2015