JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.
advokát, partner, CEO

Jsem zakládajícím členem naší advokátní kanceláře a celé naší poradenské skupiny. Zabývám se primárně nemovitostním developmentem a poradenstvím při komplexním nastavení obchodních projektů.

S čím Vám mohu pomoci:

Rating:

  • Právnická firma roku - pravidelně od roku 2015

Členství:

Stáže:

  • Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích
  • USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu
  • PF UP Olomouc - postdoktorand (odborný asistent)

Kontakt: