JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.
advokát, řídící partner

Jakub Dohnal je jeden ze zakládajících členů ARROWS ETL Global. Advokát s praxí od roku 2009, řídící partner společnosti a rozhodce. Zabývá se primárně nemovitostním developmentem, soudními spory a obranou při krácení dotací. 

Je autorem několika knih týkajících se obchodního práva, vyučoval na právnické fakultě a publikoval v odborných recenzovaných právních periodikách. Právní stáže absolvoval v Berkeley a Katowicích.

Mezi jeho klienty patří developerské a strojírenské společnosti, podnikatelé v oblasti e-commerce a vlastníci holdingových struktur. Těm pomáhá s nastavením korporací a jejich provozem.

V minulosti zastupoval klienty při vyjednávání smluv v hodnotách stovek milionů korun a soudních sporech v téže hodnotě.

Garantujeme Vám, že na Vaše požadavky budeme reagovat obratem, maximálně do 24 hodin!

Historicky se Jakubovi vyplatilo potkávat se se zajímavými lidmi. Pokud si myslíte, že byste si měli spolu o čem popovídat, můžete mu poslat zprávu a Jakub se s Vámi rád sejde buď nad právním případem, nebo k možnostem vzájemné spolupráce našich společností. 

S čím Vám může pomoci?

Jaký máme rating?

  • Právnická firma roku - pravidelně od roku 2015
  • Legal500 - firms to watch

Členství:

Stáže:

  • Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích
  • USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu
  • PF UP Olomouc - postdoktorand (odborný asistent)