Mgr. Jáchym Petřík

Mgr. Jáchym Petřík
advokát, partner, CFO

Zaměřuji na poskytování služeb klientům podnikajícím na finančních trzích, investičním společnostem a osobám poptávajícím zajištění investičních projektů jak po stránce právní, tak po stránce zajištění podmínek financování. Připravuji smlouvy, zastupuji ve správních řízeních, pomáhám nastavovat vhodné modely v úzké spolupráci s našimi daňovými poradci.

Dále se zaměřuji na spornou obchodně právní agendu spojenou nejčastěji s developerskou výstavbou, a to jak na straně zhotovitele, tak na straně investora.

Současně se entuziasticky zaměřuji na záležitosti týkající se kryptoměn, především v otázkách kryptosměnáren a ICO a zabývám se i poskytováním právních služeb v oblasti zdravotnictví/farmacie a to jak ve správních řízeních, tak v soukromoprávních záležitostech klientů. 

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Vybrané specializace:

  • analýzy možností poskytování služeb na finančních trzích
  • kryptoměny, nakládání s nimi, jejich směna a ICO
  • vedení řízení u České národní banky
  • zakládání investičních společností

Další specializace:

  • vedení obchodních sporů ze smluv o dílo či kupních smluv, především se zaměřením na nemovitosti
  • zastupování stavebních společností ve sporech se subdodavateli či investory a vice versa
  • kompletní služby ve zdravotnictví 

Publikace: