Mgr. Lukáš Kubec

Mgr. Lukáš Kubec
advokát

Mgr. Lukáš Kubec je advokátem, který je schopen klientům nabídnout komplexní právní poradenství ve všech odvětvích soukromého práva, zpracovává odborné právní analýzy a zastupuje klienty v nejrůznějších sporech. Velmi nerad prohrává, a proto se snaží v daném sporu vždy docílit nejlepšího možného výsledku pro klienta.

Ve své dosavadní praxi Lukáš nastavoval komplexní procesy soudního vymáhání pohledávek ze spotřebitelských úvěrů. Účastnil se poradenství investorů při odkupech portfolií těchto pohledávek a spolupracoval s exekutory na co nejefektivnějších způsobech jejich vymožení. Taktéž řeší individuální pohledávky vznikající při každodenní podnikatelské činnosti a s ohledem na konkrétní okolnosti případu vyhodnocuje nejoptimálnější postup vůči dlužníkovi.

Lukáš svým klientům poskytuje poradenství již při vyjednávání a konstituování závazkových právních vztahů, nejčastěji z oblasti realitního práva. Bohaté zkušenosti má také z řešení soudních sporů vyplývajících ze závazkových vztahů, především ze smlouvy o dílo. Rovněž se zabývá řešením nájemních vztahů (zejména bytů), zajišťováním pohledávek, narovnáním sporných práv a mediací, spotřebitelským právem a dopravními přestupky.

Lukáš vždy volí osobní přístup ke klientovi, a to s cílem poskytnout komplexní právní služby na perfektní úrovni.

 Odbornost: 

  • Vedení obchodních sporů ve všech aspektech včetně insolvence
  • Smluvní i sporná agenda v oblasti vymáhání pohledávek
  • Smlouvy o dílo především se zaměřením na nemovitosti
  • Právní poradenství při sjednávání obchodních kontraktů
  • Nájemní smlouvy a dispozice s nemovitostmi
  • Postoupení pohledávek
  • Dopravní přestupky

 Rating: 

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

 Členství: 

  • Česká advokátní komora

 Stáže: 

  • Okresní soud v Hradci Králové

Mohlo by Vás zajímat