Mgr. Lukáš Kubec

Mgr. Lukáš Kubec
advokát

Jsem advokátem, který je schopen klientům nabídnout komplexní právní poradenství ve všech odvětvích soukromého práva, zpracovávám odborné právní analýzy a zastupuji klienty v nejrůznějších sporech. Velmi nerad prohrávám, a proto se snažím v daném sporu vždy docílit nejlepšího možného výsledku pro klienta.

Ve své dosavadní praxi jsem nastavoval komplexní procesy soudního vymáhání pohledávek ze spotřebitelských úvěrů. Účastnil jsem se poradenství investorům při odkupech portfolií těchto pohledávek a spolupracoval s exekutory na co nejefektivnějších způsobech jejich vymožení. Taktéž řeším individuální pohledávky vznikající při každodenní podnikatelské činnosti a s ohledem na konkrétní okolnosti případu vyhodnotit nejoptimálnější postup vůči dlužníkovi.

Svým klientům poskytuji poradenství již při vyjednávání a konstituování závazkových právních vztahů, nejčastěji z oblasti realitního práva. Bohaté zkušenosti mám také z řešení soudních sporů vyplývajících ze závazkových vztahů, především ze smlouvy o dílo. Rovněž se zabývám řešením nájemních vztahů (zejména bytů), zajišťováním pohledávek, narovnáním sporných práv a mediací, spotřebitelským právem a dopravními přestupky.

Přístup ke klientovi volím osobní, a to vždy s cílem poskytnout klientovi komplexní právní služby na perfektní úrovni.

 Odbornost: 

  • Vedení obchodních sporů ve všech aspektech včetně insolvence
  • Smluvní i sporná agenda v oblasti vymáhání pohledávek
  • Smlouvy o dílo především se zaměřením na nemovitosti
  • Právní poradenství při sjednávání obchodních kontraktů
  • Nájemní smlouvy a dispozice s nemovitostmi
  • Postoupení pohledávek
  • Dopravní přestupky

 Rating: 

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

 Členství: 

  • Česká advokátní komora

 Stáže: 

  • Okresní soud v Hradci Králové

Mohlo by Vás zajímat