Mgr. Markéta Nečasová

Mgr. Markéta Nečasová
advokátka

Mgr. Markéta Nečasová, advokátka působící v ARROWS ETL Global, se v rámci své generální praxe zaměřuje zejména na zastupování klientů soukromoprávních sporech. Klientům dále poskytuje kompletní poradenství v oblasti rodinného práva, a to jak v rámci přípravy a zastoupení v rozvodových řízeních, tak v oblasti týkající se vypořádání společného jmění manželů a úpravy poměrů nezletilých dětí a výživného.                                                  

Markéta nabízí klientům poradenství ve správním řízení včetně přestupkového, a v oblasti zdravotnického práva.

Odbornost:

  • rozvody manželství, rozchody partnerů
  • poměry nezletilých dětí
  • výživné na nezletilé i zletilé děti, výživné manžela
  • vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • pohledávky klientů za jejich dlužníky
  • sousedské vztahy

Členství: 

  • Česká advokátní komora