Mgr. Petr Hanzel

Mgr. Petr Hanzel
advokát

Mgr. Petr Hanzel se v rámci svého působení v ARROWS jako advokát zaměřuje především na trestní právo, IT a softwarové právo, spornou agendu a zastupování klientů před soudy a jinými orgány.

Petr má bohaté zkušenosti s obhajobou fyzických a právnických osob v rozsáhlých trestních kauzách majetkové a hospodářské kriminality, ale i věcech obecné kriminality. Klienti se na něj obracejí prakticky ve všech oblastech trestního práva. Petr zastupuje rovněž i poškozené a oběti v trestním řízení při uplatňování nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy.

Před navázáním spolupráce s advokátní kanceláří ARROWS působil na pozici advokátního koncipienta a spolupracujícího advokáta v přední regionální advokátní kanceláři zaměřující se na trestní právo.

V oblasti trestního práva poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:
  • hospodářské a finanční trestní právo
  • obecná trestná činnost
  • trestní odpovědnost právnických osob
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • prevence trestně-právního jednání, zpracování směrnic, doporučení konkrétních školících a kontrolních opatření
  • trestně-právní Due Diligence
  • obhajoba v přípravném řízení, zastupování v řízení o vazbě, při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
  • příprava a podání řádných i mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení
  • právní pomoc v případě domovních prohlídek
  • právní pomoc svědkům

Publikační činnost: