Mgr. Petr Hanzel

Mgr. Petr Hanzel
advokát

V rámci svého působení v ARROWS se jako advokát zaměřuji především na trestní právo, spornou agendu a zastupování klientů před soudy a jinými orgány. Mám bohaté zkušenosti s obhajobou fyzických a právnických osob v rozsáhlých trestních kauzách majetkové a hospodářské kriminality, ale i věcech obecné kriminality. Obracejí se na mne klienti prakticky ve všech oblastech trestního práva. Zastupuji rovněž i poškozené a oběti v trestním řízení při uplatňování nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy.
Před navázáním spolupráce s advokátní kanceláří ARROWS jsem na pozici advokátního koncipienta a spolupracujícího advokáta působil v přední regionální advokátní kanceláři zaměřující se na trestní právo. 

V oblasti trestního práva poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:
  • hospodářské a finanční trestní právo
  • obecná trestná činnost
  • trestní odpovědnost právnických osob
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • prevence trestně-právního jednání, zpracování směrnic, doporučení konkrétních školících a kontrolních opatření
  • trestně-právní Due Diligence
  • obhajoba v přípravném řízení, zastupování v řízení o vazbě, při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
  • příprava a podání řádných i mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení
  • právní pomoc v případě domovních prohlídek
  • právní pomoc svědkům