Mgr. Petr Valent, LL.M.

Mgr. Petr Valent, LL.M.
advokát, partner, vedoucí střediska České Budějovice

Ve své praxi se zaměřuji především na obchodní právo a v rámci něj na obchodní kontrakty, mezinárodní transakce, restrukturalizace, fúze a akvizice. Zajímám se také o sportovní právo, start-upy, investice a development. 

Nejčastěji poskytuji komplexní právní poradenství podnikatelům, zejména menšího a středního rozsahu, často za ně vedu i jednání s obchodními partnery a věřiteli. Soustředím se také na private equity, restrukturalizace a akvizice firem, import a export zboží a služeb, především ze zemí EU a USA. 

Před příchodem od ARROWS jsem měl od roku 2013 vlastní advokátní praxi se zaměřením na vnitrostátní a mezinárodní obchodní právo. Ve spolupráci s významnou regionální advokátní kanceláří jsem poskytoval právní poradenství nejvýznamnějším jihočeským podnikům, např. jsme zastupovali  vítězného dopravce v tehdy největší zakázce Jihočeského kraje na provoz vlaků na Šumavě. Dále jsem se věnoval daňovým sporům (zejména problematice DPH při transkomunitárních transakcích) a energetice (se zaměřením na alternativní zdroje energie- FVE, bioplynky). 

V letech 2012 a 2017 jsem žil ve Spojených státech, kde jsem vystudoval  LL.M. program na právnické fakultě University of Southern California, a to v oboru právo USA. Dále jsem v Coloradu absolvoval devítiměsíční kurz osobního fitness trenéra na NPTI (National Training Personal Institute). Díky životu v zahraničí mluvím plynně anglicky, a běžně poskytuji veškeré právní služby v angličtině.

Rok jsem studoval i International Taxation (mezinárodní zdanění) na  Ekonomické univerzitě ve Vídni. Od roku 2018 žiji zároveň ve dvou státech, v Rakousku a ČR a snažím se jak prosadit zájmy (nejen) jihočeských podnikatelů v zahraničí, tak asistuji rakouským klientům při jejich podnikání v ČR.  

Jsem členem World Trade Center, Denver, Colorado, USA, Hospodářské komory ČR, Advokátní komory ČR a také aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů ČR. 

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • anglický jazyk