Mgr. Tomáš Pertot

Mgr. Tomáš Pertot

Specializace

- hospodářská kriminalita vč. problematiky DPH
- hromadné vymáhání pohledávek
– trestní obhajoba
- compliance

Jsem zakládajícím partnerem naší advokátní kanceláře. Kromě vedení trestněprávního týmu a vymáhání pohledávek se jako advokát zaměřuji na zastoupení v trestním řízení celkově, s ohledem na dnešní trendy v této problematice i na propojení trestního a finančního práva ve vztahu k problematice tolik stíhaných skutků s DPH. Sám jsem členem Unie obhájců ČR.

Další hlavní specializací je hromadné vymáhání pohledávek, pro které mám zajištěno kvalitní technické, softwarové i personální zázemí a dobré vztahy se spolupracujícími exekutory.

Ve své dosavadní praxi jsem vyzkoušel samostatnou advokacii, menší advokátní kancelář a nakonec jsem spolu se svými kolegy došel k závěru, že poskytnutí komplexních služeb klientovi ve všech dnes tak propojených oblastech práva dokáže pouze veliký obchodní partner s mnoha specializovanými odborníky, kterých je v naší advisory group dostatek.

Pro jednotlivého klienta tak umíme dle jeho potřeb vytvořit mezioborovou pracovní skupinu se zaměřením na jeho kauzu složenou z vybraných specialistů. Přístup ke klientovi volím osobní a neformální, a to vždy s cílem poskytnout klientovi komplexní právní služby ve všech oblastech.

 

Mezi oblasti, se kterými Vám mohu pomoci, patří především:

  • obhajoba v trestním řízení ve všech jeho fázích
  • zastoupení právnické osoby v pozici obviněného
  • zastoupení a uplatnění nároků poškozeného
  • nastavení procesů a faktické zajištění vymáhání pohledávek

Ocenění:

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Členství:

  • Unie obhájců České republiky
  • Advokátní komora ČR