Mgr. Vojtěch Sucharda

Mgr. Vojtěch Sucharda

Specializace

 - Evropské a mezinárodní právo
- Právo IT a duševní vlastnictví
- Insolvenční právo a spory
- Telekomunikace
- Loterijní právo

Praxe

V rámci své právní praxe se dlouhodobě specializuji na právo duševního vlastnictví, a to zejména ve spojení s oblastí IT. Své klienty provázím veškerou problematikou spojenou s ochranou jejich duševního vlastnictví formou registrace u příslušných úřadů, jakož i formou vhodného nastavení smluvních vztahů s klienty a obchodními partnery.

Své klienty zastupuji rovněž ve všech fázích a typech M&A transakcí, a to na buy-side i sell-side. Jsem hrdý na to, že v rámci ARROWS můžeme klientům nabídnout jak komplexní transakčně-právní služby, tak i potřebné související daňové a účetní poradenství.

Podstatnou část mé praxe rovněž tvoří zastupování klientů při vedení sporné agendy (soudní spory, rozhodčí řízení, arbitráže), jakož i všem právním službám spojeným s insolvenčním řízením. Své klienty jsem opakovaně úspěšně zastupoval ve všech typech a fázích soudní řízení, včetně úspěšné ústavní stížnosti. V rámci insolvenčních řízení zastupuji nejčastěji insolvenční správce, zejména pak v incidenčních sporech.

Zaměřuji se rovněž na loterijní právo, kde klientům poskytuji komplexní poradenství od koncesního řízení až po zastoupení při kontrolách správních orgánů a regulaci reklamy.

K mým specializacím patří rovněž telekomunikace, kterým se věnuji mj. jako člen Rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ.

Od svých studií, kdy jsem své znalosti rozšířil studiem na Haagse Hogeschool, se zabývám rovněž evropským a mezinárodním právem. Vedle standardních obchodně právních služeb dále poskytuji právní poradenství se zaměřením na off-shore struktury.

Právní služby poskytuji mj. v angličtině, v níž jsem získal certifikát ILEC vydaný Cambridge University, který potvrzuje znalost právní angličtiny na nejvyšší úrovni.

Odbornost

 • Vedení obchodních sporů ve všech aspektech i co aspektů týkajících se insolvence
 • Smluvní i sporná agenda v mezinárodním a evropském právu
 • Zajištění právní a daňové prověrky akvírovaných společností
 • Zajištění právní a daňové prověrky akvírovaných společností
 • Příprava a vyjednávání kompletní transakční dokumentace
 • Licenční smlouvy zejména v oblasti IT, ochranné známky
 • Zastupování podílníků v obchodních korporacích
 • Založení a reorganizace holdingové struktury
 • Právní poradenství v oblasti offshore struktur
 • Právní a daňové strukturování transakce
 • Řízení dle zákona o hazardních hrách
 • Veškerá korporátní agenda

Rating

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Členství

 • Rozkladová komise předsedy Rady ČTÚ
 • Advokátní komora ČR