Mgr. Vojtěch Sucharda

Mgr. Vojtěch Sucharda
advokát, partner

V rámci své právní praxe se dlouhodobě specializuji na právo duševního vlastnictví, mimo jiné v oblasti IT. Zaměřuji se rovněž na problematiku ochranných známek. Podstatnou část mé praxe tvoří zastupování klientů při vedení sporné agendy (soudní spory, rozhodčí řízení, arbitráže), jakož i všem právním službám spojeným s insolvenčním řízením.

Své klienty zastupuji rovněž ve všech fázích a typech M&A transakcí, a to na buy-side i sell-side. Zaměřuji se rovněž na loterijní právo, kde klientům poskytuji komplexní poradenství od koncesního řízení až po zastoupení při kontrolách správních orgánů a regulaci reklamy.

Rovněž poskytuji právní poradenství v oblasti tabákového průmyslu. Pro klienty jsem v minulosti připravoval komplexní právní stanoviska týkající se regulace uvedeného odvětví, včetně regulace reklamy.

Od svých studií, kdy jsem své znalosti rozšířil studiem na Haagse Hogeschool, se zabývám rovněž evropským a mezinárodním právem. Právní služby poskytuji mj. v angličtině, v níž jsem získal certifikát ILEC vydaný Cambridge University, který potvrzuje znalost právní angličtiny na nejvyšší úrovni.

Odbornost

 • Licenční smlouvy zejména v oblasti IT, ochranné známky
 • Založení a reorganizace holdingové struktury
 • Právní poradenství v oblasti offshore struktur
 • Řízení dle zákona o hazardních hrách
 • Smluvní i sporná agenda
 • Mezinárodní právo
 • Transakce

Média:

ARROWS international

V rámci ARROWS mám na starosti vedení mezinárodní sítě partnerských advokátních kanceláří ARROWS INTERNATIONAL (www.arrowsint.com), více ve videu zde:

 

ARROWS Insolvence

Rating

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství

 • Rozkladová komise předsedy Rady ČTÚ
 • Česká advokátní komora

Stáže:

 • Haagse Hogeschool v roce 2007/2008 - Evropské a mezinárodní právo