Michala Benešová

Michala Benešová
vedoucí administrativy Praha - mateřská dovolená

V advokátní kanceláři se zabývá administrativou a chodem kanceláře