Tereza Cingelová

Tereza Cingelová
vedoucí administrativy Praha

Na pobočce v Praze se zabývám administrativou a chodem kanceláře.