Tomáš Čech

Tomáš Čech
účetní expert, partner

Tomáš Čech jako specialista v oboru poskytování účetních a daňových služeb se opírá již o více jak 10 let trvající praxi, kterou získal na všech úrovních celého procesu vedení účetnictví a poskytování účetního poradenství, v posledních letech již jako vedoucí účetních týmů

Tomáš se profesně nejvíce zaměřuje především na vedení podvojného účetnictví a daňovou evidenci pro podnikatelské subjekty. Vysoký důraz při poskytování komplexního účetního a daňového poradenství přikládá dlouhodobému plánování, nastavení firemních procesů a metodiky s možnými vazbami na účetních a daňové plánování i pomocí mezinárodních struktur.

Své znalosti se snaží neustále prohlubovat dalším vzděláváním, jak přímo v oboru účetního a daňového poradenství při pravidelném proškolování, tak v současné době také studiem vysoké školy.