Veronika Čejpová

Veronika Čejpová
asistentka Hradec Králové
Jako asistentka působím na recepci hradecké pobočky společnosti ARROWS.
 
Převážně mám na starost chod naší recepce a péči o naše klienty. Dále se také zabývám podporou právníků a partnerů a provozními činnostmi. 
 
Jsem administrativní součástí kanceláře a mou agendu dále tvoří zpracování příchozí a odchozí pošty a vyřizování hovorů a e-mailů.