3 jednoduché triky jak vypovědět smlouvu s realitní kanceláří

2.8.2020

Uzavřeli jste nevýhodnou zprostředkovatelskou smlouvu nebo rezervační smlouvu s realitní kanceláří a hledáte způsob jak smlouvu vypovědět, odstoupit od smlouvy nebo se jinak dostat ze spárů realitky. Ukážu Vám tři jednoduché triky, které Vám pomůžou odhalit chyby, kterých se realitní kanceláře často dopouští.

Zákon o realitním zprostředkování, zkráceně realitní zákon, stanoví realitním kancelářím (realitním zprostředkovatelům) odlišné povinnosti vůči klientům, kteří jsou na straně prodávající/pronajímatel nebo na straně kupující/nájemce. Pro posouzení Vaší situace je tedy důležité na které straně stojíte a zda jste realitní kanceláři platili provizi.

1) Jste prodávající nebo pronajímatel a ve zprostředkovatelské smlouvě chybí sjednaná výše provize.

Realitní zákon stanoví několik nezbytných náležitostí, bez jejichž uvedení je smlouva o realitním zprostředkování neplatná. S většinou z nich nemají realitní kanceláře obtíž. Často však uzavřou zprostředkovatelskou smlouvu, ve které není uvedena provize, protože Vám jako prodávajícím slíbí, že si provizi vezmou od kupujícího.

Pokud není provize ve zprostředkovatelské smlouvě sjednaná nebo není určen způsob jejího výpočtu, tak je taková smlouva o realitním zprostředkování bez dalšího neplatná a nejste jí vázání, ani kdyby byla sjednání jako výhradní či exkluzivní.

2) Jste nájemce nebo kupující, platíte realitní kanceláři provizi, ale není platně uzavřená smlouva o realitním zprostředkování.

Pokud platíte realitní kanceláři provizi nad rámec kupní ceny nebo sjednaného nájemného, jste vůči realitní kanceláři v pozici klienta a musí s Vámi být uzavřena písemná smlouva o realitním zprostředkování. Tato zprostředkovatelská smlouva může být obsažena i v rezervační smlouvě, ale vždy musí obsahovat podstatné náležitosti dle zákona o realitním zprostředkování, jako je zejména přesné uvedení nemovitosti, ceny a provize. Pokud zprostředkovatelská smlouva uzavřena není, nebo je uzavřena neplatně, máte právo na vrácení provize. 

Ideálním příkladem je běžný postup při nájmu bytu. Vyberete si byt, podepíšete rezervační smlouvu, která je svým obsahem většinou smlouvou o smlouvě budoucí s pronajímatelem a zaplatíte provizi realitní kanceláři. Následně uzavřete nájemní smlouvu a bydlíte. V tomto případě chybí platně uzavřená zprostředkovatelská smlouva a díky tomu vzniklo na straně realitního zprostředkovatele bezdůvodné obohacení ve výši provize, které je Vám povinen vydat.  

3) Jste kupující nebo nájemce, platíte provizi a realitní makléř Vám nepředložil list vlastnictví k nemovitosti a nepoučil Vás o závadách váznoucích na nemovitosti.

Realitní zákon ukládá realitnímu zprostředkovateli povinnost, aby svému klientovi, který je kupujícím nebo nájemcem, předložil při uzavření smlouvy o realitním zprostředkování list vlastnictví k dané nemovitosti, který není starší než tři dny a zároveň, aby klienta poučil o závadách a omezeních váznoucích na nemovitosti. Pokud realitní kancelář uvedené povinnosti nesplní, má klient právo na odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy.

V případě sporu je na realitním zprostředkovateli, aby prokázal, že uvedené povinnosti splnil.

Hledáte další způsob jak ukončit smlouvu s realitní kanceláří?

Realitní kanceláře se dopouští celé řady dalších chyb, jimiž se dostávají do rozporu se zákonem o realitním zprostředkování nebo předpisy na ochranu spotřebitele. Jako autor nejprodávanějšího komentáře k zákonu o realitním zprostředkování jsem pomohl celé řadě klientů s ukončením nevýhodných smluv s realitními kancelářemi. Pokud máte pochybnosti o Vaší zprostředkovatelské nebo rezervační smlouvě s realitní kanceláří, obraťte se na nás a my Vám za paušální poplatek 500 Kč uděláme rychlou analýzu, zda má smysl pouštět se do sporu s realitní kanceláří.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: