Aktuálně k vypořádání spoluvlastnictví

7.9.2016

Velmi častou problematikou, kterou se zabýváme v naší advokátní kanceláři v Olomouci je vypořádání spoluvlastnictví. Pokud se spoluvlastníci nedohodnou, přichází na řadu soud. O tom jsme psali již zde.  Pojďme si sdělit některé praktické tipy. Soud postupuje vždy tak, že:

 

1) Věc reálně rozdělí, aby vznikla samostatná věc 2) Pokud rozdělení fakticky nejde, nebo by bylo příliš drahé, přikáže věc do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků 3) Pokud nejde přikázat, nařídí prodej v dražbě

 

Pokud chcete ovšem nemovitost do svého vlastnictví, musíte si připravit peníze. K tomu, aby soud přikázal nemovitost některému ze spoluvlastníků, musí tento prokázat, že na vyplacení podílu má. Solventnost spoluvlastníka, jemuž má být věc přikázána do výlučného vlastnictví, má být v zásadě prokázána již k okamžiku vydání soudního rozhodnutí. Účastník tedy musí s finančními prostředky odpovídajícími vypořádacímu podílu disponovat nebo musí relevantně prokázat, že je schopen si finanční prostředky opatřit (například závazným příslibem půjčky či poskytnutím úvěru) (podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 1942/2016, ze dne 15. 6. 2016)

 

Chybějící solventnost spoluvlastníka, jemuž má být věc přikázána do výlučného vlastnictví, nelze nahrazovat určením delší lhůty ke splnění povinnosti na základě hypotetické úvahy soudu, že ve lhůtě několika (zde cca čtyř) let od právní moci rozsudku bude spoluvlastník mít možnost potřebné finanční prostředky získat.

 

Naše advokátní kancelář DOHNAL PERTOT SLANINA se vypořádáním spoluvlastnictví velmi často zabývá. Pro právní pomoc volejte + 587 407 086 a uděláme vše proto, abychom Vám pomohli.

 

Chcete vědět víc? Prosím, kontaktujte nás