Aktuální publikace a vzdělávací akce

6.7.2015

Již dříve jsme informovali o tom, že o našich článcích se zmiňují i v komentářové literatuře. Komentář C.H.Beck k dědickému právu odkazuje na článek JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D., Následky schválení amorální dědické dohody bez účasti věřitele. Právní rozhledy, 2012, č. 1, s. 21-25 (komentář k § 1693 a § 1700). Rovněž jsme publikovali aktuální články: Mgr. Galvas s Mgr. Slaninou psali na serveru EPRAVO.CZ o povinnostech dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Mgr. Oliva psal ne témže serveru o odborových organizacích Školili jsme také na Hospodářské komoře téma Osobní odpovědnost jednatelů a souběh funkcí. V září budeme toto téma opět školit v Prostějově a to rovněž pro zástupce obcí.  

 

Chcete vědět víc?