Bytová družstva pro developery

1.3.2023

Čím dál tím větší zájem ze strany lidí o členství v bytovém družstvu se stává přesvědčivým důvodem pro mnoho developerů, kteří se nyní začínají družstevní bydlením zabývat. Zájem o družstevní bydlení se zvyšuje především kvůli zdražujícím se nemovitostem a hypotékám, které se stávají méně dostupné.  V tomto článku se tedy podíváme na základní informace, které by každý developer ohledně bytového družstva měl vědět. Týkající se postupu při založení bytového družstva, členů bytového družstva, samotného řízení bytového družstva a v neposlední řadě na výhody bytových družstev.

Bytovým družstvem je společenství osob, které je založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Jedním z hlavních důvodů, kvůli kterému bytová družstva mají dnes tolik zájemců, je nižší cena bydlení, absence placení daně z nemovitosti a jak jíž bylo výše uvedeno zájem mají lidé, kteří z určitých důvodů nemají nárok na hypotéku.

Zakládání bytového družstva

K založení bytového družstva jsou třeba nejméně tři osoby, může se jednat o osoby fyzické i právnické. V praxi se ale zpravidla setkáváme se situací, ve které zakládajícími členy jsou investoři, především bytové družstvo může založit i Vaše firma, která následovně vykonává funkci člena představenstva bytového družstva.

Zakládající členové

Zakládající členové na ustavující schůzi schvalují stanovy, seznam zakladatelů a také například způsob splnění základního členského vkladu. Noví členové jsou do družstva přijímáni na základě přihlášky, s tím že podmínkou vzniku členství je splacení základního členského vkladu, dalšího členského vklad (akontace) a převzetí závazku ke splacení dalšího členského vkladu (anuity).  Dovolte nám jen podotknout, že základní členský vklad je pro všechny členy stejný, každopádně u dalších členských vkladů se jejich výše podle situace může lišit.

Družstevní podíl

Při vstupu do bytového družstva vzniká družstevní podíl. Každý člen družstva může mít pouze jeden podíl. Jeden družstevní podíl může být spojen s právem uzavření nájemní smlouvy k více družstevním bytům. Takovýto podíl může být převeden na jiného člena družstva nebo dokonce na třetí osobu, ale pouze s předchozím souhlasem členů bytového družstva.

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která rozhoduje o tom, jak funguje bytové družstvo. Její pravomoci jsou široké:

  • schvaluje stanovya jejich změny
  • volí členy ostatních orgánů
  • rozhoduje o odvolání představenstva bytového družstva
  • stanoví odměny předsedy bytového družstva

Každý člen má jeden hlas, kterým tak může nepřímo ovlivňovat správu družstva.

Každé družstvo si volí statutární orgán, který jej poté zastupuje navenek. Může jím být jak fyzická, tak i právnická osoba, která je povinna zmocnit fyzickou osobu, aby za ni vykonával činnost člena statutárního orgánu v družstvu. Úkolem statutárního orgánu je obchodní vedení družstva, plnění usnesení členské schůze, vedení účetnictví apod. Může jím být představenstvo bytového družstva, které je ve většině případech tříčlenné. Pokud má družstvo méně než 50 členů, může se rozhodnout, že statutární orgán bude jednočlenný, tedy předseda družstva.

 Výhody bytového družstva

  • Řídící orgán SVJ (společenství vlastníků jednotek) je převážně tvořen lidmi, kteří nic takového předtím nedělali, a tedy nemají s touto činností zkušenosti. Na druhé straně ve vedení bytového družstva jsou ve většině případů volení profesionálové se zkušenostmi, kteří na základě svých zkušeností dokáží zastávat zájmy většiny.
  • V bytovém družstvu má každý člen stejný hlas, na rozdíl od SVJ (společenství vlastníků jednotek), ve kterém má hlas sílu odpovídající velikosti bytové jednotky.
  • Bytové družstvo dále oproti společenství jednotek může dosahovat zisku, ale jen pouze pokud tím neohrozí uspokojování potřeb svých členů
  • Další výhodou pro členy družstva je možnost po splacení požádat o převod bytu do osobního vlastnictví
Pokud Vás toto téma zaujalo, neváhejte kontaktovat náš tým specializovaný na dané právní odvětví, který Vám rád se vším pomůže, ať už by šlo o zodpovězení pár doplňujících otázek, anebo o samotné založení bytového družstva. Jsme schopni Vám říci i různé obchodní modely, které z družstevního bydlení plynou.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: