Členka rekodifikační komise posílí náš tým!

25.4.2014

S ohledem na zvyšující se poptávku po právních službách v oblasti elektronického obchodu posílí náš tým od května tohoto roku „of counsel“ JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. Ta je přední odbornicí českého práva v oblasti ochrany spotřebitele, autorka několika odborných monografií na toto téma a několika desítek článků. Jako členka rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti se podílela na přípravě nového občanského zákoníku a využijeme i její zkušenosti z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí jako odborná asistentka. Blanka bude pracovat pro naše klienty v oblasti právního poradenství v oblasti poskytování služeb a prodeje zboží fyzickým osobám (obchodní podmínky, e-shopy, oprávněnost reklamací, due diligence) a nastavení interních procesů pro dodržení náročných pravidel ochrany spotřebitele. Kromě Právnické fakulty Univerzity Palackého (2001) absolvovala rovněž Juridiska fakulteten Stockholms Universitet ve Švédsku (obor soutěžní právo), kde v roce 2004 roce dokončila studium Magister legum (LL.M.). V témže roce složila i rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Postgraduální doktorské studium v oboru Občanské právo absolvovala rovněž na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2006.

 

Od roku 2001 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého jako odborný asistent pro obor občanské právo a školitel studentů v doktorském studijním programu. Od roku 2007 byla aktivní členkou rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. V letech 2007-2010 působila jako externí konzultant Sdružení obrany spotřebitelů Olomouc, kromě toho pořádá další školení v oblasti spotřebitelského práva. Je členem a tajemníkem Czech Association of European Studies. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, bádá v rámci vědecké a mezinárodní vědecké projektové činnosti, přednáší na prestižních mezinárodních konferencích a jako jeden ze spoluautorů se rovněž podílí na tvorbě prestižních komentářů k občanskému zákoníku (Beck, Leges, ANAG).