Co je potřeba k exportu zboží do Ruska?

28.5.2019

Advokátní kancelář ARROWS poskytuje právní služby při mezinárodním obchodu. Zkušenosti z kontraktačního procesu o exportu zboží do Ruska shrnul náš právník Mgr. Lukáš Pospíšil společně s Alexandrou Mačákovou. 

K nejčastějším způsobům vstupu na ruský trh patří vyhledávání zájemce o zboží či služby, o spolupráci, od které často ruský partner očekává jednostranné výhody. Z důvodu nutnosti poskytovat nezbytný rozsah služeb může být obtížné zpracovávat místní trh ze zahraničí. Je téměř nezbytné mít silnou vlastní dceřinou společnost nebo reprezentaci, resp. zprostředkované zastoupení k prosazování firmy na trhu a k jednání dle požadavků a aktuální situace přímo na ruském teritoriu.

Celní zákoník a další normativní akty regulují aktiva v oblastech jako např. vnější ekonomické vztahy na ruském trhu včetně dovozních podmínek. Vedle základních dokumentů jako jsou dodací list a faktura je nutné při celním odbavení dováženého zboží předložit celnímu úřadu obchodní smlouvu, průvodní list obchodního případu, certifikát shody potvrzující soulad produkce a služeb s požadavky státních standardů, další certifikáty jako fytocertifikát (zboží živočišného a rostlinného původu), hygienický certifikát (všechny výrobky určené pro děti), bezpečnostní certifikát (elektronika) apod. 

Potřebujete právní pomoc při exportu? 

MAIL: office@arws.cz I TEL: 910 058 058

Aby došlo k úspěšnému odbavení zboží, doporučuje se detailní projednání každého obchodního případu s příjemcem zboží a s příslušným celním úřadem. Při dovozu zboží je nutno zaplatit poplatky za vydání licencí, za vydání kvalifikačního osvědčení odborníka pro celní řízení, za informace a konzultace, za předběžné rozhodnutí, celní poplatky, dovozní depozita, zálohové platby apod.

V Rusku dochází k vysoké ochraně domácího trhu, a proto je zde aplikována celní ochrana kam patří zvláštní ochranářská opatření, která se používají k ochraně vnitřního trhu v případech, kdy objemy dovozů určité produkce ohrožují domácí trh. Dále antidumpingová a kompenzační opatření, která jsou aplikována ve vztahu ke zboží, jejichž exportéři provádějí dodávky do celního prostoru za podmínek dumpingu nebo státní subvence při vývozu, dopravě či výrobě daného zboží. Mezi ochranářská opatření patří také fytosanitární a veterinární předpisy a certifikace, které často komplikují přístup zboží na ruský trh a to i produkce z ČR.

V Rusku se vymahatelnost práva postupně zlepšuje, přesto ale spory, které se české firmy snaží řešit soudní cestou, nedopadají vždy v jejich prospěch. Často dochází k maření soudních jednání ze strany ruských partnerů a soudy se často přiklání na ruskou stranu.

Právě tohle je důvodem, proč se firmy, které působí na ruském trhu, snaží vkládat klauzuli o řešení sporu u nestranného soudu ve třetí zemi. Ještě než dojde k uzavření kontraktu, doporučuje se konzultace zajištění obchodního či investičního projektu se specializovanou právní kanceláří. Ruské firmy často kladou náročné podmínky pro dodání zboží (např. proclívání zboží, certifikace, odklady plateb apod.), které jsou akceptovány silnými západními partnery. 

Samostatnou otázkou je pak vývoz zboží do zakázaných oblastí, který podléhá souhlasu ministerstva.