Co je to Jednotné environmentální stanovisko a co by mělo přinést?

15.8.2023

V nedávné době byl přijat zákon 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, který má vstoupit v účinnost od 1. 1. 2024. Co to vlastně jednotné environmentální stanovisko je, a co by mělo přinést? To se dozvíte níže v tomto článku.

Jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“) je závazným stanoviskem, vydávaným podle správního řádu. JES se bude vydávat pro vše záměry podléhající povolovacímu procesu dle stavebního zákona, bez ohledu na to, zda se bude jednat o záměry spadající pod EIA, a dále také pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, a to i  pro záměry povolované podle jiných zákonů, než je zákon stavební (např. horní zákon). JES tak má nahradit až 26 správních úkonů (např. závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření), obsažených v 9 různých zákonech z oblasti životního prostředí.

Co můžeme od zavedení JES očekávat?

Jedním z hlavních cílů zavedení JES je pozitivní ovlivnění postupů v oblasti stavebního práva a ochrany životního prostředí, a to v následujícím způsobem:

1. Centralizovaný postup
  • JES má sjednotit proces posuzování vlivů stavebních projektů na životní prostředí, jelikož velké množství různých stanovisek a rozhodnutí od různých správních úřadů nahradí jedno komplexní stanovisko. 
2. Zrychlení procesu a snížení administrativní zátěže
  • díky zavedení JES se očekává zrychlení procesu získání potřebných povolení, a to v důsledku omezení duplicit a nadbytečných administrativních kroků spojených se získávání různých stanovisek a rozhodnutí
  • s jediným stanoviskem by měla být snížena administrativní zátěž pro všechny zúčastněné strany, což napomáhá efektivnějšímu průběhu celého procesu
3. Transparentnost 
  • JES by mělo přinést vyšší transparentnost pro stavebníky i úřady, jelikož jednotná kritéria a postupy by měly snížit nejistotu ohledně požadavků na ochranu životního prostředí
4. Vyšší kontrola kvality projektů
  • JES bude hodnotit širokou škálu aspektů vlivů na životní prostředí, což by mělo vést k důkladnější analýze a posouzení stavebních záměrů ve vztahu k životnímu prostředí, a tím také k vyšší ochraně životního prostředí při snížení administrativní zátěže na straně stavebníků
5. Snížení nákladů
  • zavedení JES může v konečném důsledku také snížit náklady spojené s realizací projektu, a to v návaznosti na snížení administrativy spojené se získáváním různých stanovisek u různých správních úřadů, vyžadujících různé formy podkladové dokumentace, což může vést k pozitivnímu vlivu na ekonomiku stavebních projektů
6. Jednotný postup pro různé typy projektů
  • JES zahrnuje širokou škálu stavebních projektů, od menších staveb až po např. velké infrastrukturní projekty, což zajišťuje konzistentní přístup při hodnocení všech typů projektů

Přijetí úpravy jednotného environmentálního stanoviska tak s sebou přináší celou řadu velkých očekávání, avšak až praxe ukáže, do jaké míry budou tyto optimistické vyhlídky naplněny.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na náš tým obrátit - jsme tu pro Vás! Napište nám nebo zavolejte.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu