Co je to skonto a proč jej (ne)zařadit do smluv?

4.4.2023

Skonto je účetní termín, který se používá k vyjádření slevy, kterou dodavatel (např. prodávající, zhotovitel, apod.) poskytne zákazníkovi v případě, že uhradí fakturu v určité lhůtě, kterou dodavatel určí. Skonto se tak sjednává pro případy, kdy zákazník uhradí fakturu ještě před uplynutím stanovené doby splatnosti faktury, s tím, že určení okamžiku, do kdy bude trvat nárok na uplatnění slevy, je na uvážení dodavatele.

Skonto se dá využít jako určitý motivační nástroj ke zlepšení platební morálky zákazníků a k rychlejší úhradě faktur. Většinou se skonto poskytuje, pokud je faktura uhrazena v řádu několika dnů, zatímco standardní termín splatnosti je obvykle stanovován v řádu týdnů, nebo i měsíců (zejména ve smluvních vztazích mezi podnikateli). Skonto pak může být poskytnuto buďto jako pevná částka, nebo jako určité procento z celkové fakturované částky.

Pokud tak dodavatel poskytne skonto, je na zákazníkovi, jestli se rozhodne fakturu uhradit co nejdříve (ještě před termínem splatnosti), aby využil nabízenou slevu, nebo zaplatí až po uplynutí lhůty pro poskytnutí skonta, nebo (v horším případě) uhradí s prodlením.

V čem je možné spatřovat výhody skonta?

  • zlepšení cash flow – skonto může skrze svůj motivační prvek umožnit rychlejší získání úhrad za faktury a snížit tak výši pohledávek;
  • snížení rizika neplacení – pokud zákazník skonto využije a uhradí faktury včas, snižuje se logicky riziko neplacení či prodlení s platbou;
  • možné zlepšení vztahu se zákazníkem prostřednictvím poskytnutí motivace ke spolupráci.

V čem je možné spatřovat nevýhody skonta?

  • snížení zisku – skrze poskytnutou slevu může dojít ke zmenšení zisku dodavatele, obzvláště pokud je sleva nastavena jako příliš vysoká;
  • zvýšená administrativní zátěž na správu a kontrolu – může být administrativně náročné sledovat, zda jsou platby faktur splatné tak, aby bylo poskytnuto skonto;
  • nutnost sledování, kde bylo skonto poskytnuto, za účelem správného vedení účetnictví.

Závěr

Celkově tak lze shrnout, že skonto je užitečným nástrojem, který může pomoci podpořit platební morálku zákazníků, zlepšit cash flow a snížit náklady na pohledávky a jejich vymáhání, avšak vždy je důležité poměřit si případné výhody a nevýhody v závislosti na konkrétní situaci dodavatele a jeho vztahu se zákazníky.

Zaujala Vás tato možnost a nevíte, jak ji v rámci svých smluv nebo obchodních podmínek správně implementovat? Obraťte se na nás a nechte si pomoci při úpravě potřebné dokumentace.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu