Cookies – co je třeba změnit od 1. 1. 2022

5.1.2022

Pozornosti provozovatelů internetových stránek využívajících tzv. cookies by neměla uniknout novela zákona o elektronických komunikacích, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2022. Pokud provozovatel internetové stránky zatím neprovedl úpravy požadované novelou, měl by tak učinit co nejdříve.

Úvodem je nutné zmínit, že ačkoliv se obecně hovoří jen o tzv. cookies, je třeba mít na paměti, že cookies jsou pouze jednou z technologií používaných internetovými stránkami a dotčená právní úprava rovněž dopadá na další technologie jako jsou například local storage, session storage, pluginy či pixelové značky. Dále je nutné připomenout, že cookies lze dělit podle jejich účelu na tzv. nezbytné (funkční) cookies a ostatní cookies, mezi které náleží marketingové, analytické a preferenční cookies.

Co znamená změna principu opt-out na princip opt-in?

Nejpodstatnější změnou, kterou zmiňovaná novela zákona o elektronických komunikacích přináší, je skutečnost, že při poskytování souhlasu s používáním souborů cookies došlo ke změně z principu opt-out na princip opt-in. To v praxi znamená, že návštěvník internetové stránky musí aktivně udělit souhlas s používáním cookies. Pouhé informování návštěvníka již ode 1. ledna 2022 není dostačující.

Souhlas s používáním cookies pak musí splnit stejné náležitosti jako souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR, tj. musí se jednat o souhlas výslovný, svobodný, informovaný a konkrétní.  Popsaná změna se však netýká nezbytných (funkčních) cookies, u kterých nadále přetrvává princip opt-out, tj. návštěvník internetových stránek musí výslovně odmítnout používání nezbytných cookies, pokud nesouhlasí s jejich používáním.

Jak zařídit, abyste měli vše v pořádku?

V praxi se tato změna projeví mimo jiné povinností vytvořit tzv. cookie banner, který má podobu vyskakovacího okna a umožňuje návštěvníkům webu vyslovit souhlas či nesouhlas s používáním každého z druhů cookies, které internetová stránka využívá. Vyskakovací okno je možné zpracovat mnoha způsoby, avšak nesmí být vytvořeno tak, aby byl na návštěvníka vyvíjen k udělení souhlasu nátlak.  Dále by návštěvník neměl být při návštěvě internetových stránek následující po neudělení souhlasu s používáním cookies znovu vyzýván k jeho udělení.

Vedle vytvoření cookie banneru je provozovatel internetových stránek povinen disponovat dokumentem informujícím o využívání cookies k získávání osobních údajů, jenž musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem. Tento dokument také musí být snadno dostupný na dotčených internetových stránkách. Rovněž je potřeba vhodně zvolit délku doby, na kterou se souhlas s užíváním cookies uděluje.

Závěr

Pokud jste provozovatelem internetové stránky, která používá soubory cookies, a dosud jste neupravil nastavení své internetové stránky tak, aby byla v souladu s požadavky novely zákona o elektronických komunikacích, neváhejte se na nás obrátit. Uvedený dokument pro Vás rádi připravíme a zajistíme veškerou komunikaci se správcem internetové stránky ohledně nastavení cookie banneru, aby byly Vaše internetové stránky v souladu s účinnou právní úpravou a nemuseli jste mít obavy z kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

Cookies – co je třeba změnit od 1. 1. 2022