Další omezení plateb v hotovosti

7.11.2014

Omezení plateb v hotovosti se bude vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Snížení limitu má podle vlády přispět k omezení korupčního rizika. Zákon také výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout platbu nad nově stanovený limit, pokud není bezhotovostní. Omezení má vstoupit v účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci, či právní pomoc? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad.  

 

Chcete vědět víc?