Existuje povinnost nosit pracovní oděv?

22.3.2017

Často se setkáváme s tím, že zaměstnanci nechtějí nosit pracovní oděv. Je to povinnost, nebo ne?

V zákoníku práce povinnost nosit firemní oblečení nenajdeme. To ovšem neznamená, že zaměstnavatel není oprávněn tuto povinnost zaměstnancům stanovit ve svých vnitřních předpisech. Jestliže se zaměstnavatel rozhodne požadovat po svých zaměstnancích dodržování tzv. firemního dress code, musí tuto povinnost upravit ve svých vnitřních předpisech (příp. kolektivní smlouvě) a poté s touto povinností zaměstnance seznámit. Samotné stanovení povinnosti nosit pracovní oděv ve vnitřním předpise může být učiněno různě.

 

Povinnost dodržovat firemní dress code se může týkat všech zaměstnanců, nebo třeba jen části. Př. Stavební firma s administrativními pracovníky a stavebními dělníky.  Mezitím, co administrativní pracovníci mohou do kanceláře chodit libovolně oblečeni, můžou mít dělníci povinnost nosit pracovní oděv, např. pracovní montérky provedené ve firemních barvách a s logem firmy na zádech. Důvodem může být například fakt, že dělníci jsou na lešení dobře vidět a tím dělají svému zaměstnavateli reklamu, zatímco pracovníky v kancelářích vidí pouze lidé, kteří do ní přijdou.

 

Stejně jako může být vymezený okruh zaměstnanců, lze vymezit i dobu, ve které mají zaměstnanci povinnost nosit pracovní oděv. Lze stanovit, že firemní oděv je vyžadován pouze po dobu pracovní doby, či např. pouze při výkonu určitých činností. Pokud zaměstnavatel poskytuje pracovní oblečení (stejnokroj), povinnost zaměstnanců nosit pracovní oděv je stanovena vnitřním předpisem, a to pouze při výkonu zaměstnání a jsou přesně vymezeny všechny součásti stejnokroje, není pracovní oblečení zaměstnancovým zdanitelným příjmem. Zaměstnavatel také může na pořízení pracovního oblečení pouze přispívat, sám nákup, pak provádí zaměstnanec.

 

V tomto případě je takový příspěvek zdanitelným příjmem zaměstnance. Fakt, že zaměstnavatel na pracovní oblečení nepřispívá, nezprošťuje zaměstnance povinnosti být řádně ustrojen. Zákoník práce pamatuje i na situace, kdy je zaměstnavatel povinen pracovní oděv zaměstnanci poskytnout, např. při práci, kde hrozí mimořádné opotřebení oděvu aj. 

 

Chcete vědět víc?