Investice v ohrožení aneb jak postupovat v kauzách typu Growing Way, Arca Investments či C2H

14.9.2021

V poslední době rezonuje českou investiční scénou řada nepříjemných kauz se stovkami poškozených věřitelů. Jen namátkou jde o subjekty jako Arca Investments, C2H či nově také Growing Way. Nezáleží přitom, jaké investiční produkty byly klientům nabízeny (směnky, dluhopisy, zápůjčky, akcie, atd.), ve všech případech skončilo původně velkolepé podnikání insolvencí, či dokonce zásahem policejních orgánů. V návaznosti na tyto případy si níže řekneme, co by měli obecně v takových situacích, kdy je jejich investice v ohrožení, jednotliví investoři dělat.

Včasným řešením můžete svou investici (částečně) zachránit

Pokud se například z médií dozvíte, že společnost či skupina, které jste svěřili své peníze, má jakékoliv problémy, rozhodně doporučujeme nebýt pasivní a začít ihned zjišťovat maximum informací. Byl na subjekt podán insolvenční návrh? Zadržela jednatele společnosti Policie ČR? Byl společnosti obstaven majetek? Divili byste se, ale poměrně dost informací můžete zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík či katastr nemovitostí. Podle konkrétní situace je pak třeba zvolit odpovídající postup, a to ideálně ve spolupráci s Vaším advokátem.

V žádném případě nic neztratíte, pokud dané společnosti přímo zavoláte nebo napíše dotaz. Pokud se odpovědi nedočkáte, v žádném případě se nevzdávejte. Podrobně si přečtěte veškerou dokumentaci (typicky smlouvu, emisní podmínky, atd.), kterou jste s danou společností uzavřeli, a zjistěte, zda se v nich vzniklá situace náhodou neřeší. Mnohdy zde naleznete návod, jak postupovat, když je společnost v prodlení s výplatou výnosů a další důležité informace.

Pokud je společnost v insolvenci, je nezbytné rychle konat a ve stanovené lhůtě přihlásit do insolvenčního řízení svou pohledávku. Pokud to nestihnete, k Vaší pohledávce se v insolvenčním řízení přihlížet nebude.

Hromadné vymáhání pohledávek je vždy výhodnější

Kromě rychlého zmapování situace doporučujeme vyhledat také další poškozené věřitele dané společnosti. Pokud budete svůj postup koordinovat, bude Váš hlas mnohem silnější. V případě, že Vás bude zastupovat jedna advokátní kancelář, můžete při hromadném vymáhání pohledávek ušetřit i nemalé peníze, neboť úkony se ve vztahu k jednotlivým věřitelům obsahově příliš lišit nebudou, což bude šetřit čas advokáta, a tedy i Vaše náklady. Při hromadném zastupování se tak může vyplatit i vymáhání nižších pohledávek než obvykle. Vždy je však třeba být aktivní a o svá práva bojovat.

To ukazuje i kauza skupiny C2H pana Michala Mičky, kde naše advokátní kanceláře ARROWS, specializující se na hromadné zastupování, zastupuje stovky poškozených věřitelů, což jim dává nejen výrazně vyšší vyjednávací potenciál vůči celé skupině, jejímu vlastníkovi panu Mičkovi či insolvenčnímu správci, ale také jim umožňuje sdílet náklady na právní zastoupení, což činí takto koordinovaný postup mnohem výhodnějším.

Závěr

Pokud zjistíte, že je Vaše investice v ohrožení, začněte jednat. Pasivita v těchto případech ještě nikdy nic dobrého nikomu nepřinesla. Včasným zásahem je mnohdy možné minimalizovat škody a ještě zachránit, co se dá. Není však možné čekat, že se investice zachrání sama, proto doporučujeme vždy se neprodleně spojit s advokátem a přenechat záležitost odborníkovi.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: