Jak dát výpověď zaměstnanci?

6.4.2017

Pokud jako zaměstnavatel přemýšlíte, jak dát některému ze svých zaměstnanců výpověď, pak je tento článek určen právě Vám. Pozice zaměstnavatele není v tomto případě na rozdíl od zaměstnance vůbec jednoduchá.

 

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů výslovně stanovených zákonem. Aby výpověď byla úspěšná, je nutné projít několika kroky.

 

Prvním z nich je naplnění zákonem daného důvodu, druhým vyloučení uplatnění zákazu výpovědi a třetím dodržení formy a doručení výpovědi podle zákona. Krok první Důvody, pro které lze dát zaměstnanci výpověď naleznete v § 52 zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.). Mezi zákonem vypočtenými důvody nalezneme, jak důvody týkající se organizace zaměstnavatele, tak důvody zdravotní nebo právní nezpůsobilosti k řádnému výkonu práce stran zaměstnance. Výpověď lze také dát pro porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem nebo pro naplnění předpokladů pro okamžité zrušení pracovního poměru. Krok druhý V případě naplnění některého z důvodu stanovených zákonem ještě stále nemáte jako zaměstnavatel vyhráno. Jednak se může stát, že se uplatní zákaz výpovědi v tzv. ochranné době tj. např. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, zaměstnankyně je těhotná či čerpá mateřskou dovolenou apod. Všechny zákazy zaměstnavatelovy výpovědi a výjimky z nich najdete v § 53 a § 54 zákoníku práce. Krok třetí Po úspěšném splnění kroků jedna a dvě je nutné pamatovat ještě na dvě důležité věci: formu a doručení výpovědi zaměstnanci. Výpověď musí být vždy písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Doručování výpovědi má také svůj vlastní řád. Rozhodně nestačí výpověď poslat poštou a tím ji mít za doručenou. Výpověď musí být vždy doručena do vlastních rukou zaměstnance. Je také nutné dodržet způsob doručení. Ideální je doručení výpovědi zaměstnanci na pracovišti, dále v bytě zaměstnance nebo kdekoliv ho zastihnete. Až při selhání těchto možností přichází v úvahu doručení elektronicky nebo prostřednictvím České pošty. 

 

Chcete vědět víc?