Jak na smlouvu o spolupráci s influencerem?

29.7.2021

Mnoho firem v poslední době využívá v rámci svého marketingu spolupráci s tzv. influencery, kteří na sociálních sítích propagují nejrůznější produkty a služby dané společnosti. Za relativně nízké náklady a při správném zacílení může tato spolupráce přinést firmě skvělou reklamu a zisk. Stát se však může i pravý opak, nezodpovědný influencer může nevhodnými příspěvky či chováním firmu poškodit a co potom? Firmy mnohdy nemají na spolupráci s influencery žádnou písemnou smlouvu, což může být v takových situacích problém. Jak by tedy správná smlouva měla vypadat a jaká rizika při spolupráci s influencerem mohou hrozit?

Písemná smlouva je základ

Influenceři pocházejí často z mladší generace, která si spolupráci představuje jako poměrně neformální vztah, který není třeba zbytečně komplikovat nějakým papírováním. O to důležitější pro firmu je, aby s požadavkem na uzavření písemné smlouvy o spolupráci přišla sama a ideálně si smlouvu nechala svým právníkem připravit. V opačném případě riskuje do budoucna problémy.

Co do smlouvy určitě dát

Smlouva by měla alespoň základním způsobem vymezit spolupráci společnosti a influencera při propagaci daných služeb, produktů či značky. Čím podrobněji budou povinnosti influencera ve smlouvě upraveny, tím lépe pro firmu.

Smlouva by měla obsahovat alespoň následující:

  • Popis produktu / služby / značky, které mají být propagovány
  • Vymezení platformy, kde bude propagace probíhat (Instagram, Facebook, YouTube, atd.)
  • Způsob propagace – půjde o fotografie, videa či pouhé textové příspěvky?
  • Počet příspěvků, které bude influencer povinen zveřejnit
  • Exkluzivita – bude influencer oprávněn spolupracovat i s jinými firmami, popřípadě z jakého oboru?
  • Způsob odměňování influencera (finanční odměna, barter, slevy na nákup produktů, atd.)
  • Sankce pro případ porušení smlouvy influencerem
  • Autorské právo k příspěvkům influencera

Při uzavírání spolupráce je samozřejmě možné ošetřit i další oblasti. Lze například doporučit, aby si firma vždy vyžádala statistiky sledujících (followerů), neboť někteří influenceři si své sledující pro vylepšení image mnohdy „nakupují“, a zkreslují tak reálný dosah svých příspěvků.

Firma by měla věnovat pozornost také důslednému označování propagačních příspěvků influencera jako placené spolupráce. V opačném případě se jedná o porušení zákona, za které může nést odpovědnost nejen samotný influencer, ale také firma, která si propagaci objednala.

Závěr

Spolupráce s influencerem při propagaci Vaší značky může na první pohled vypadat jednodušeji, než tomu ve skutečnosti je. Existují nejrůznější právní či faktická úskalí, která je vhodné smluvně ošetřit a minimalizovat riziko pozdějších škod. Influencer Vám totiž může nejen skvěle posloužit jako marketingový nástroj, ale také Vám může způsobit nepříjemné potíže, které přitom bylo možné eliminovat již na začátku.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: