Jak ošetříte riziko plynoucí ze sankčního seznamu Evropské unie?

10.3.2022

V souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na území Ukrajiny byla ze strany (nejen) Evropské unie v posledních dnech přijata celá řada sankcí vůči EU určeným subjektům (jak fyzickým, tak právnickým osobám). Účelem uvalených sankcí je zejména úplně zakázat nebo omezit obchod se stanovenými subjekty, nebo také zamezit nákupu, prodeji a dovozu určitého typu zboží, zamezit peněžní převody nebo používání platebních prostředků, apod.

O uvalených sankcích a nadále se rozšiřujícím seznamu subjektů, na které byly tyto sankce uvaleny, se v současné době hodně hovoří v médiích. Co už ale tak často nezaznívá, je to, že uvalené sankce mohou značit velké riziko pro české subjekty, které si neohlídají, zda například některý z jejich obchodních partnerů není právě osobou, na kterou se sankce vztahují.

V této souvislosti je třeba upozornit zejména na zákon č. 69/2006 Sb., zákon o provádění mezinárodních sankcí, který upravuje jednak povinnosti českých fyzických a právnických osob ve vztahu k mezinárodním sankcím, ale zároveň uvádí také přestupky, kterých se česká fyzická nebo právnická osoba může dopustit, pokud tyto povinnosti poruší (např. právě obchodováním se subjektem, na který byla uvalena příslušná sankce). Za přestupky lze pak dle typu porušené povinnosti a jejich závažnosti uložit pokutu až do výše 50.000.000,- Kč.

Jak tedy snížit riziko, že spácháte některý z přestupků?

I v té nejmenší pochybnosti ověřte, zda-li je subjekt, se kterým máte navázané obchodní vztahy, zařazen na „sankčním seznamu“ EU. Pro toto ověření doporučuju využití nástroje vytvořeného právě za účelem zpřehlednění sankcionovaných subjektů, tzv. EU Sanctions Map, dostupného ZDE Je to velmi efektivní cesta namísto složitého procházení příslušných obsáhlých předpisů EU a jejich jednotlivých dodatků.

V rámci výše odkazované mapy jsou pak uváděny informace o sankcích přijatých EU, a to buď k provedení opatření uložených Radou bezpečnosti OSN, nebo přímo samostatně EU. Zároveň je tato mapa vždy aktualizována poté, co vstoupí v platnost změny stávajících sankčních režimů, nebo jsou zavedeny režimy nové, tudíž máte jistotu, že vycházíte z nejaktuálnějších informací ve vztahu k výše uvedenému.

Doporučuji v situaci, kdy máte pochybnosti o tom, zda se na konkrétní osobu (ať už fyzickou nebo právnickou) aktuálně nevztahuje některá ze sankcí EU, využít právě tohoto nástroje. U dané osoby pak také snadno zjistíte informace o tom, kým byly sankce vydány (zda Radou bezpečnosti OSN nebo přímo orgány EU), a podrobnosti o rozsahu sankcí, které jsou vůči tomuto subjektu uplatňovány.

Pokud zjistíte, že váš obchodní partner podléhá sankčnímu opatření a vy se tímto můžete dopustit přestupku, za který vám hrozí pokuta, je možné se na mne v této problematice obrátit na můj email: dajcarova@arws.cz nebo využijte telefonického spojení 245 007 742. 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: