Jak označovat nový a starý občanský zákoník?

15.3.2014

Jak správně v podáních označovat nový a starý občanský zákoník?

 

Dne 12. 2. 2014 občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky z podnětu předsedy kolegia se zabývalo problematikou používání zkratek pro "starý" a "nový" občanský zákoník. Pro občanský zákoník č. 40/1964 Sb. bude používána zkratka "obč. zák.", pro občanský zákoník č. 89/2012 Sb. bude používána zkratka "o. z."

 

Více zde: http://vrcha.webnode.cz/news/k-oznacovani-stareho-a-noveho-obcanskeho-zakoniku/