Jak převést nemovitosti vložené do základního kapitálu

15.10.2014

Nejvyšší soud se ve svém nedávném judikátu vyjádřil k náležitostem převodu nemovitostí, které jsou vloženy do základního kapitálu obchodních společností (29 Cdo 2790/2012, ze dne 13. 8. 2014) Ve svém rozhodnutí soud uvedl, že pokud jsou převáděny nemovitosti, které jsou vloženy do základního kapitálu, není k jejich převodu souhlasu valné hromady. To někteří dovozovali z toho, že se mělo tímto převodem jednat o snížení základního kapitálu, když tyto nemovitosti byly vlastně vloženy do základního kapitálu. Základní kapitál ale představuje pouze peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků a jako součást vlastního kapitálu se v rozvaze vykazuje na straně pasiv.

 

Při vzniku společnosti má zobrazovat, jak velké jsou vnitřní zdroje společnosti, popř. jakou hodnotu má majetek, který společníci do společnosti vnesli. Převod sporných nemovitostí, které byly v minulosti vloženy jakožto nepeněžitý vklad do společnosti, nemá žádný vliv na výši základního kapitálu společnosti, a nakládání s nimi není omezeno zákonnou úpravou, jež svěřuje rozhodování o změnách výše základního kapitálu do působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným, resp. jejího jediného společníka. Základní kapitál není představován penězi ocenitelnými hodnotami (v projednávané věci spornými nemovitostmi), které byly (jakožto nepeněžitý vklad) vloženy do společnosti; jeho součástí je pouhé číselné vyjádření hodnoty takto vložených nepeněžitých vkladů. Jak je vidno, základní kapitál je pouhým číslem, jehož hodnota ztrácí stále častěji na své důležitosti.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci, či právní pomoc? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad.