Jak připravit svůj start-up na vstup investora

1.9.2022

Vstup investora do start-upu je často klíčovým momentem, který přináší start-upu významné možnosti k jeho dalšímu úspěšnému rozvoji. Zájem investora o start-up může přijít téměř v jakékoliv fázi jeho života. Jedním z prvních kroků ze strany investora v procesu vyjednávání investice je pak právní prověrka start-upu (neboli tzv. due diligence). Za tímto účelem si investor zpravidla vyžádá od start-upu celou řadu dokumentů a informací. V nejlepším zájmu start-upu je být na tuto výzvu kvalitně připraven, aby ona výhodná příležitost neztroskotala na problémech administrativního charakteru. Pokud má start-up dokumentaci v rozumném rozsahu zkompletovanou, bude schopen na dotazy a požadavky investora reagovat v relativně krátkém časovém horizontu.  

Z praxe lze mapovat řadu dokumentů a informací, bez nichž se investor v rámci právní prověrky neobejde. Níže uvádíme některé z těchto dokumentů, jejichž postupnou kompletaci lze jen doporučit, neboť včasná připravenost na vstup investora ušetří start-upu čas i peníze. Tento výčet, které investor po start-upu může požadovat není samozřejmě vyčerpávající. Požadavky investora budou ovlivněny dalšími faktory, zejména předmětem činnosti start-upu, fází vývoje, ve které se start-up nachází, atd.

Korporátní dokumenty

Základní dokumenty korporátního charakteru, jako je aktuální výpis z obchodního rejstříku a společenská smlouva nebo stanovy v aktuální znění, nebudou většinou problém. Investor však může požadovat i zápisy z valných hromad nebo z jednání dalších orgánů společnosti, a to zejména v případě, kdy start-up už nějakou dobu funguje.

Majetek

Typicky si investor bude chtít ověřit, zda start-upu svědčí nabývací tituly k majetku, který je podstatný pro jeho činnost. Vzhledem k tomu, že start-upy často hodnotnější majetek vlastnit nebudou, může se toto zdát nadbytečné. Investor však bude zajisté chtít předložit i smlouvy nájemní a leasingové nebo například licenční smlouvy týkající se předmětů duševního a průmyslového vlastnictví. Mít správně nastavenou problematiku duševního vlastnictví je pro start-upy jeden z nejdůležitějších bodů, kterému by měla být věnována náležitá pozornost již od počátku fungování.

Finanční vztahy

Investora v kontextu finančních závazků budou jistě zajímat stěžejní úvěrové smlouvy, ale i další smlouvy, na jejichž základě start-up získává prostředky na financování své činnosti. Pokud již ve start-upu figuruje nějaký investor, nově vstupující investor si bude prověřovat i vztahy mezi těmito investory a start-upem.   

Veřejnoprávní oblast

Další oblastí dokumentů, jež je dobré systematicky uchovávat, jsou živnostenská a jiná veřejnoprávní oprávnění k činnosti start-upu, včetně povolení, registrací, souhlasů a licencí, které jsou pro činnost start-upu na základě zákona nezbytné. Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat i dokumentaci, která se týká veřejných podpor (dotací, grantů apod.).

Pracovněprávní dokumentace

Předmětem zájmu investora bude i právní vztah start-upu s klíčovými zaměstnanci či spolupracujícími osobami. Pokud máte v rámci motivačního programu zakotvený tzv. ESOP program, je vhodné mít i k tomuto dostatečné podklady.

Závazková oblast

Pro posouzení výhodnosti investice do start-upu investory zpravidla zajímají obchodní vztahy s klíčovými partnery společnosti. Vyžadovány jsou zejména vzorové smlouvy, které start-up používá při výkonu jeho činnosti.

Soudní spory

Oblast soudních sporů, potažmo správních řízení, ve kterých start-up figuruje, může být pro investora rizikovým faktorem při rozhodování o investici. V těchto záležitostech je důležité dbát na transparentnost vůči investorovi, neboť pouze na základě kompletní dokumentace si může investor vyhodnotit rizika vyplývající z těchto řízení.

Projekt Digi Lab

Problematice start-upů se v Arrows ve všech jeho fázích a rozměrech věnuje tým právních a daňových specialistů v rámci projektu DigiLab. Projekt DigiLab spočívá v komplexním poradenství start-upům od samotného podnikatelského záměru přes založení, rozvoj a případné vstupy dalších investorů včetně úplného exitu zakladatelů ze společnosti.

Pokud tedy uvažujete přivést svůj podnikatelský záměr na svět nebo chcete Váš start-up posunout na další level, třeba vstupem nového investora, neváhejte navštívit webové stránky www.arws-digilab.cz nebo kontaktovat tým DigiLabu prostřednictvím emailu: digilab@arws.cz.

Specialisté DigiLabu Vám rádi poskytnou bližší informace o projektu, zkonzultují s Vámi Vaše možnosti a případně Vám pomohou efektivně vyřešit problémy, se kterými se při budování úspěšného start-upu potýkáte.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: