Jak probíhá rámcově kontrola?

22.2.2022

Nutno předeslat, že v závislosti na konkrétní oblasti kontroly se mohou postupy a oprávnění kontrolujícího orgánu lišit. Obvyklý postup kontroly je však následující.

Obecně ke kontrole

Podnikatel se o kontrole obvykle dozví tak, že mu kontrolní orgán její zahájení předem oznámí. To ovšem neznamená, že by kontrolní orgán nemohl mít k dispozici podklady opatřené ještě před zahájením kontroly. Některé kontrolní orgány mají oprávnění provádět kontrolu i pod skrytou identitou a mohou kontrolu zahájit provedením prvního kontrolního úkonu právě pod skrytou identitou, aby nedošlo ke zmaření úkonu. 

Následuje samotný průběh kontroly. Kontrolní orgán si vyžádá příslušné podklady a na jejich základě zpracuje protokol o kontrole. V průběhu kontroly (i po jejím skončení) může rovněž kontrolované osobě uložit opatření k odstranění nedostatků a dohlížet na jejich plnění a vyžadovat zprávu o jejich splnění.

Každá kontrola je zakončena tzv. kontrolním protokolem, který pouze popisuje zjištění kontrolního orgánu, tj. žádnou sankci v něm nehledejte. Proti protokolu máte možnost podat námitky, abyste kontrolní zjištění korigovali ve svůj prospěch. Podání námitek lze ve valné většině případů jednoznačně doporučit.

V návaznosti na kontrolní zjištění může po skončení kontroly následovat správní řízení, kde už se může řešit uložení sankce. Sankcí obvykle bývá pokuta, jejíž rozmezí určují předpisy upravující dané odvětví. Horní hranice pokut se nezřídka pohybují v desítkách milionů korun. Pokuta ovšem není jedinou možnou sankcí (opět v závislosti na konkrétní právní úpravě). V rámci správního řízení lze uložit i sankce typu uzavření provozovny, propadnutí věci nebo odnětí oprávnění.

Co dělat při zahájení kontroly?

Kontrolní orgány zahajují kontroly namátkově (resp. podle interního plánu) i na základě podnětů. Při zahájení kontroly není potřeba propadat panice. Nemusí to nutně znamenat, že máte jakýkoliv problém, jelikož se může jednat o namátkovou kontrolu. Kontrolní orgány obvykle zveřejňují tzv. plány kontrolní činnosti, ze kterých lze dovodit, na jakou oblast se v daném roce primárně zaměří. Jedná se ovšem pouze o orientační hledisko. Je potřeba si uvědomit, že i kontrolní orgány fungují v rámci stávající situace a vnímají, co se okolo nich děje. Je tak logické, že v letošním roce se ČOI výrazně zaměřila na kontroly e-shopů, a to kvůli většímu zájmu o online nákupy. Ostatní kontrolní orgány se na kontrolu e-shopů zaměřily rovněž a opravdový „boom“ se udál v oblasti kontrol výrobců ochranných pomůcek (respirátorů) jakožto prakticky nového podnikatelského odvětví. 

Na začátku kontroly je nutné se zejména zhluboka nadechnout a uvědomit si, že situaci lze řešit. V prvé řadě je třeba seznámit se s tím, co po Vás kontrolující orgán vlastně chce. Jak uvedeno výše, máte povinnost poskytovat kontrolujícímu orgánu součinnost. Je ovšem na Vás, jak k poskytnutí součinnosti přistoupíte. Už na začátku kontroly je potřeba být připraven na to, že kontrolující orgán může identifikovat problém. Je proto dobré velice důkladně zvážit, jaké podklady a v jakém rozsahu inspektorům poskytnete, abyste si neuváženě nezpůsobili další problémy. Podklady je na místě ideálně po poradě s odborníkem citlivě dávkovat a vyhodnotit, co Vám může být ku prospěchu.

Kontrolu vedou konkrétní osoby, nebojte se s nimi komunikovat, pokuste se získat jejich stanovisko a dle toho uzpůsobit další postup.

Každou kontrolu berte jako přípravu půdy pro potenciální navazující správní řízení a pokuste se připravit co nejlepší podmínky. Proti závěrům kontroly se můžete bránit, kontrolnímu orgánu můžete předkládat svá stanoviska a důkazy vyvracející závěry kontrolního orgánu. 

Obratem se pokuste napravit případné nedostatky, zkontrolujte obchodní podmínky, popisy produktů a web celkově, plnění všech ohlašovacích a registračních povinností. Nechte odborníka prověřit, zda je Vaše podnikání v souladu s předpisy, či zda je v souladu alespoň v a aktuálně prověřované oblasti. Podle analýzy Hospodářské komory z roku 2018 ukládá 12 základních resortů podnikatelům nejméně 1493 povinností a tyto od roku 2018 nadále přibývají. Je evidentní, že nikdo se nemůže sám o sobě ve změti povinností orientovat.

Doporučení na závěr

A jaké je doporučení na závěr? Ideálně se důsledně věnujte prevenci právních rizik ještě předtím, než u Vás jakýkoliv orgán kontrolu zahájí.

Pokud prodáváte respirátory, nechce odborníka posoudit, zda splňují náležitosti požadované evropskými i vnitrostátními předpisy (od jejich značení, přes prohlášení shody, obsah návodu a balení atd.). Pokud provozujete e-shop, nechte odborníka prověřit obchodní podmínky a web celkově. Pokud prodáváte potraviny, ověřte, zda na webu nemáte zakázaná zdravotní tvrzení.

Vyřešte si otázku ochrany osobních údajů a jejich zpracování, implementujte poslední legislativní požadavky v oblasti cookies, připravte se na očekávanou „tlačítkovou“ novelu občanského zákoníku atd. (seznam by mohl dlouze pokračovat). Jednoduše udělejte vše, aby Vaše podnikání bylo v souladu s právními předpisy, a poté se nemusíte žádné kontroly obávat.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: