Jak se bránit při pozdním vyřízení reklamace vyúčtování dodávek energií?

16.11.2022

V aktuální energetické krizi dochází k velkým výkyvům cen elektřiny a plynu na burze, což s sebou přináší i změny (běžně až několikrát ročně) cen pro zákazníky. Spolu s těmito změnami jsou však dodavatelé náchylní k častější chybovosti ve vyúčtování. Zákazníci se tak často na dodavatele energií obracejí s reklamací vyúčtování. Jak ale postupovat, když mi jako zákazníkovi dodavatel energií vyřizuje reklamaci příliš dlouho a na co mám v takovém případě nárok? Mohu žádat finanční kompenzaci?

Pravidla pro vyřizování reklamací

Úpravu vyřizování reklamací vyúčtování dodávek elektřiny najdeme ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávek elektřiny činí 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Tato lhůta je dodržena, pokud dodavatel ve vymezeném čase zašle písemné vyřízení reklamace zákazníkovi na vyúčtování dodávky elektřiny nebo na nevrácení zaplacených přeplatků.

V případě, že je reklamace vyúčtování dodávek elektřiny posouzena jako oprávněná, musí dodavatel do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace vypořádat rozdíl v platbách zákazníka způsobený nesprávným vyúčtováním nebo měřením dodávek elektřiny.

Pro vyřizování reklamací vyúčtování dodávek plynu jsou pravidla zakotvena ve vyhlášce
č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství. V té nejdeme shodné nastavení lhůt jako v případě vyřizování reklamací dodávek elektřiny.

Na co mám jako zákazník nárok?

V situaci, kdy dodavatel energií výše uvedenou lhůtu nedodrží, má zákazník nárok na finanční náhradu za každý den prodlení. Výše náhrady se však v případě elektřiny a plynu liší.

Na základě § 20 odst. 3 vyhlášky č. 540/2005 Sb. za „nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny poskytuje dodavatel nebo dodavatel sdružené služby zákazníkovi náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

Příklad č. 1: Dodavatel elektřiny byl v prodlení s vyřízením reklamace vyúčtování dodávek elektřiny celkově 10 dní. Zákazník tak má nárok na finanční náhradu ve výši 6 000 Kč.

Příklad č. 2:  Dodavatel elektřiny byl v prodlení s vyřízením reklamace vyúčtování dodávek elektřiny celkově 50 dní. Ačkoliv zákazníkovi za každý den prodlení náleží 600 Kč, a tedy výše náhrady by činila 30 000 Kč, výše náhrady je limitovaná částkou 24 000 Kč.

V případě plynu je již situace odlišná. Vyhláška č. 545/2006 Sb. v § 16 odst. 3 mluví o každém i započatém dni prodlení, navíc k tomu rozlišuje výši náhrad podle kategorií následovně:

  • 750 Kč za každý i započatý den prodlení pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,
  • 3 100 Kč za každý i započatý den prodlení pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč a
  • 7 900 Kč za každý i započatý den prodlení pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.

K rozlišení jednotlivých kategorií slouží vyhláška č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem.
Příloha č. 16 této vyhlášky totiž určuje, že:

  • do kategorie velkoodběratel spadá fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr plynu v odběrném místě přesahuje 4200 MWh,
  • do kategorie střední odběratel spadá fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž plánovaná roční spotřeba plynu v odběrném místě přesahuje 630 MWh a roční odběr plynu nepřesahuje 4200 MWh,
  • do kategorie domácnost spadá fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti a
  • do kategorie maloodběratel spadá zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností.

Jak mám jako zákazník postupovat?

Důležité je mít na paměti, že náhrada se neposkytuje automaticky. V souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt (tj. bdělým náleží práva), musí každý, kdo si nárokuje finanční náhradu, požádat o takovou náhradu do 60 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta.

 

Pokud i Vy řešíte prodlení dodavatele s vyřízením reklamace vyúčtování dodávek energií, neváhejte kontaktovat našeho experta na energetické právo, Mgr. Lukáše Nálevku.

 

Na článku spolupracoval Kryštof Pažourek

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu